základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality

Akordeon

Akordeonisté v Poličce uspěli!

Dne 15. 3. 2019 se v Poličce konalo krajské kolo Soutěže ZUŠ ve hře na akordeon a komorní akordeonové hře. Naši školu reprezentovalo 6 soutěžících a opět se jim dařilo. Druhou cenu získala ve své kategorii Veronika Kubíková, akordeonové duo Veronika Kubíková a Mariana Novotná taktéž. Na prvním místě se umístila Tereza Janouchová v nejmladší kategorii a další první ceny s postupem do ústředního kola obdrželi Ema Kašparová, Dominik Bradshaw a akordeonové duo Barbora Černá a Dominik Bradshaw. Dominik se stal zároveň absolutním vítězem celého soutěžního dne! Paní učitelka Irena Holomková byla porotou oceněna jako nejúspěšnější pedagog krajského kola soutěže. Dětem blahopřejeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů v jejich práci.

Wolkrův Prostějov

Krajské kolo Wolkrova Prostějova je za námi

Barbora Lohniská má diplom a Anna Řehůřková rovnou nominaci do Prostějova, kde bude v červnu národní přehlídka. Hurá! Gratulujeme!

Akordeonisté

Naši akordeonisté

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se naši akordeonisté zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ v oboru hra na akordeon včetně komorní a souborové hry. Na půdě ZUŠ Pardubice-Polabiny si všichni naši nominovaní akordeonisté vyhráli 1. ceny s postupem do krajského kola. Gratulujeme žákům i paní učitelce I. Holomkové a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

Dechaři

Úspěšní dechaři

Ve středu 27. 2. 2019 proběhlo v ZUŠ Karla Malicha Holice okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru komorní hra s převahou dechových nástrojů. Ve velké konkurenci 39 souborů získala všechna nominovaná komorní seskupení z naší ZUŠ 1. cenu s postupem do krajského kola. Gratulujeme žákům i jejich pedagogům, děkujeme za kvalitní reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

Soutěž HN

Ve dnech 19., 20. a 21. 2. 2019 proběhla soutěž v hudební nauce

Žáci soutěžili ve třech kategoriích a ve čtyřech oblastech. Každá otázka měla časový limit. Složení jednotlivých družstev se losovalo. V první oblasti psali žáci stupnici, poznávali noty a pomlky, intervaly, měli sluchovou analýzu a doplňovali významy hudebních pojmů. Druhá oblast se skládala z hudebních kvízů. Zde žáci luštili osmisměrku, doplňovali skladby nebo hledali hudební nástroje skryté ve slovních hříčkách. Popisovali hudební nástroje, melodické ozdoby nebo tance, či spojovali dvojice z hudební oblasti. Třetí oblast byla zaměřená na rytmus a takt, kde doplňovali neúplné takty, psali rytmický diktát, skládali ústřižky písničky a transponovali. Čtvrtá oblast byla poslechová a zde poznávali díla, skladatele písničky.

Komorní soubory

Úspěšné komorní soubory

Ve středu 20. 2. 2019 se konalo okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru komorní hra s převahou smyčcových nástrojů. Všechny nominované soubory z naší ZUŠ byly stoprocentně úspěšné a získaly 1. cenu s postupem do krajského kola. Gratulujeme žákům a pedagogům (H. Burianová, S. Píšová, S. Křížová, R. Píša) a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!!!

Klavírní seminář

Klavírní seminář

V pátek 15. 2. 2019 se sešlo klavírní oddělení naší ZUŠ v koncertním sále školy, kde se setkali žáci a pedagogové školy s Mgr. P. Klokočníkovou (konzervatoř Pardubice). V příjemné, tvůrčí a inspirující atmosféře pracovali na umění ovládnout hru na klavír. Děkujeme Mgr. P. Klokočníkové za její odborné postřehy, našim klavíristům a pedagogům přejeme hodně úspěchů v další práci a studiu.

[CNW:Counter]
Aktualizace webu: 21. 3. 2019, verze 21.21