základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky na nový školní rok 2020/2021

Talentové zkoušky na nový školní rok 2020/21 proběhnou ve dnech 8. – 11. června. Bližší informace najdete v letáku. V každém případě je nutné předem vyplnit přihlášku do ZUŠ na www.izus.cz. Pro případné dotazy volejte na tel. 466 400 310.
Těšíme se na vás a vaše šikovné děti!

Absolventské koncerty

Absolventské koncerty

Ve dnech 4., 9. a 16. června pořádáme v sále školy tradiční absolventské koncerty žáků hudebního oboru. Letos je bohužel navštíví méně posluchačů. Přejeme všem žákům, aby se jim dobře hrálo a podali i přes složitější přípravu hezké výkony.

Keramická pec

Nová keramická pec na výtvarce

Na naší výtvarce přibyla zcela nová krásná keramická pec, která bude sloužit žákům a učitelům k vypalování prací z hlíny. A tak se můžete všichni těšit na další zajímavou tvořivou činnost druhého největšího oboru školy, který má přes 250 žáků.

Talentové zkoušky

Informace ředitelky školy o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

Podkladem pro přípravu hodnocení je vyhláška MŠMT ze dne 27. 4. 2020 č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Více informací v přiloženém souboru (PDF).

Výstava Koně

Koně

Výstava Výtvarného oboru Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny v prostorách Pernštýnského náměstí č. p. 3 od 18. 5. 2020 do 14. 6. 2020 každý den mimo pondělí v době od 10:00 do 18:00 hodin.

Výstava

Výstava v galerii Chodba

V nově zrekonstruovaných výstavních prostorech galerie Chodba na výtvarném oboru v Nové ulici je k vidění Výstava naší kolegyně z Holic Taťány Faltysové.

Koronavirus

Informace k otevření školy od 11. 5.

Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 bude zahájen provoz všech oborů naší školy v pondělí 11. 5. 2020. Zároveň chceme poděkovat pedagogům, žákům i vám rodičům, za spolupráci při distančním způsobu výuky, která pomohla překlenout nelehkou situaci v našem uměleckém vzdělávání. Pokud bude vaše dítě navštěvovat výuku aktivně, je nutné vyplnit a přinést nebo poslat tiskopis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ před zahájením výuky. Žáci budou poučeni o dodržování hygienických zásad i organizaci výuky (užití roušky, dezinfekce rukou aj.), viz příloha. Vás rodiče žádáme, abyste nevstupovali do prostor ZUŠ, pouze ve výjimečných případech po domluvě s pedagogem. V prostorách školy se budete pohybovat pouze s rouškou. Na hudebním oboru odpadá výuka hudební nauky a souborové a orchestrální hry (smyčcová souborová hra, smyčcový orchestr, Zobcertino, Zaviband, Jazz Band JP, DPS Slavíček, Pěvecký komorní soubor). Děkujeme vám za pochopení a věříme, že se nám ve spolupráci s vámi podaří uvést vzdělávání na naší škole co nejblíž normálnímu režimu. Informace budeme nadále upřesňovat, v případě nejasností neváhejte kontaktovat třídního učitele, případně volejte na tel. 466 400 310, pište na info@zuspardubice.cz.

Tvoříme společně

Jak TVOŘÍME SPOLEČNÉ na dálku

I v naší škole jsme našli mnoho způsobů, jak se společně na dálku tvořivě komunikovat. Pro mnohé z nás to je výzva, hledání v neznámém prostoru. Podívejte se, jak se nám a hlavně našim žákům, podařilo vyplnit nečekané studiní volno tvořivými nápady.

[CNW:Counter]
Aktualizace webu: 28. 5. 2020, verze 22.16