základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality

Obnovení prezenční výuky

Návrat kolektivní výuky od pondělí 7. 12. 2020

Od pondělí 7. 12. se s největší pravděpodobností vrátí prezenční forma výuky nehudebních oborů (VO, TO, LDO) ve skupině maximálně 9 žáků + 1 pedagog. Podrobnosti o rozdělení jednotlivých skupin se dozvíte od třídních učitelů ZUŠ. Kolektivní výuka HO (hudební nauka, soubory, sbory, orchestry) pokračuje nadále distanční formou. Sledujte prosím aktuality na webových stránkách. Děkujeme.

Obnovení individuální výuky

Individuální prezenční výuka od 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
s radostí Vám oznamujeme, že od středy 25. 11. 2020 opět probíhá na HO (hudební obor) individuální výuka prezenční formou vzdělávání 1 + 1 (tedy 1 pedagog/1 žák). Veškerá tato individuální prezenční výuka bude probíhat v souladu s pokyny MŠMT ČR. Děkujeme všem za ochotu, trpělivost a spolupráci při distanční formě vzdělávání a těšíme se na osobní setkání s Vašimi dětmi u nás v ZUŠ!

Distanční výuka

Vzkaz vedení školy při distanční výuce na ZUŠ

Vážení rodiče a milí žáci, děkuji za trpělivost, kterou věnujete shlédnutí tohoto videa (MP4) k aktuální situaci v naší ZUŠce. 

J.A.K.

Jan Amos Komenský: Vzdělávání pro všechny…

V Galerii Chodba máme nově dvě výstavy věnované "unescovému" tématu roku 2020 - Janu Amosu Komenskému (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670). První výstava Vzdělávání pro všechny je převzata z NPMK (Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze). Na 19 listech představuje život, dílo, význam a odkaz této osobnosti. Připomínáme i výjimečnou knihu Markéty Pánkové, ředitelky muzea: Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642 - 2016)...

BT studio

Úspěch BT studia

BT studio pod vedením Nadi Gregorové uspělo v krajské přehlídce scénického tance dospělých (Jaroměř, 11. 10.) Choreografii „V kleci“ ocenila odborná porota postupem do celostátního kola. Gratulujeme!

Dubánci z Dubiny

Dubánci z Dubiny

Takhle krásně vytvářely své dubánky (inspirovány knihou Dubánci) Kristýnka a Danielka a jejich maminka jim je takhle krásně nafotila! Distanční výuku si mohou zkrátka užít celé rodiny!

Celíky a vratiče

Celíky a vratiče

Tyhle rostliny podzimu malovaly temperovými barvami žákyně VO a nyní je vystavují v "Galerii Rákos" (= ve výkladní skříni knihkupectví Rákos na Dubině).

Aktualizace webu: 30. 11. 2020, verze 22.57