základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality

Léto 2020

Hezké léto a v září na viděnou!

Ředitelství školy přeje všem svým žákům, zaměstnancům a příznivcům školy pohodové prožití letních prázdnin, hodně milých zážitků a hezké počasí.
Těšíme se na vás hned v prvních zářijových dnech!

Naďa Gregorová

Slovo paní ředitelky

Vážení rodiče, žáci, přátelé naší školy,
vím, že tento rok bude pro nás všechny něčím výjimečným. Zažili jsme něco, co nás ani nenapadlo, že bychom mohli zažít. Distanční výuka byla pro nás novou formou. Víme, že máme před sebou období vzdělávání v nových ICT formách. My nyní pokračujeme v čerpání financí z dotačního programu Šablony II, chystáme od září řadu seminářů, projektových dnů ve škole i mimo ni. Realizovali jsme nákupy nástrojů, pomůcek.
Asi poslední novinkou, hlavně pro školu i vás, bude jméno nového ředitele. Já bych se chtěla s vámi rozloučit. Moje poděkování patří všem zaměstnancům školy, vám rodičům za vstřícnost a podporu vašich dětí. Přeji všem žákům, aby docházka do ZUŠ byla pro vás koníčkem, zálibou, možná i základem pro povolání, jak tomu bylo u mne. Novému řediteli a vám všem přeji hlavně zdraví a snad už tu vysněnou novou školu!
Naďa Gregorová

Talentové zkoušky

Informace pro nové zájemce na školní rok 2020/21

Ve dnech 9. – 11. června proběhly talentové zkoušky na všechny obory naší školy. Pár volných míst je ještě na tanečním a literárně-dramatickém oboru. V případě zájmu o výuku na těchto oborech je nutné přihlásit se elektronicky přes www.izus.cz. a vyčkat na kontakt z ředitelství školy. Informace o výuce na hudebním oboru lze získat na tel. čísle 466 400 310. Výtvarný obor je zcela naplněn, volná místa se objeví možná po zápisu v září.

[CNW:Counter]
Aktualizace webu: 4. 7. 2020, verze 22.20