základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality

Ředitel ZUŠ

Slovo pana ředitele

Milí rodiče, žáci a přátelé naší ZUŠ,
zdravím vás všechny v polovině prázdnin a těším se na osobní setkávání během školního roku. Je mi velkou ctí převzít řízení školy, která je především díky svědomitému a pracovitému vedení ve výborné kondici. Velký dík patří paní ředitelce Gregorové, oběma zástupcům a všem nejbližším spolupracovníkům za milé přijetí a podporu pro nelehké začátky v nové funkci. Velmi se těším na společnou práci a věřím, že tato povede k zlepšování kvality výuky a zázemí školy tak, aby naše ZUŠka byla kompatibilní se současnými trendy.
Přeji vám krásný zbytek léta!

Naďa Gregorová

Slovo paní Gregorové

Vážení rodiče, žáci, přátelé naší školy,
vím, že tento rok bude pro nás všechny něčím výjimečným. Zažili jsme něco, co nás ani nenapadlo, že bychom mohli zažít. Distanční výuka byla pro nás novou formou. Víme, že máme před sebou období vzdělávání v nových ICT formách. My nyní pokračujeme v čerpání financí z dotačního programu Šablony II, chystáme od září řadu seminářů, projektových dnů ve škole i mimo ni. Realizovali jsme nákupy nástrojů, pomůcek.
Asi poslední novinkou, hlavně pro školu i vás, bude jméno nového ředitele. Já bych se chtěla s vámi rozloučit. Moje poděkování patří všem zaměstnancům školy, vám rodičům za vstřícnost a podporu vašich dětí. Přeji všem žákům, aby docházka do ZUŠ byla pro vás koníčkem, zálibou, možná i základem pro povolání, jak tomu bylo u mne. Novému řediteli a vám všem přeji hlavně zdraví a snad už tu vysněnou novou školu!
Naďa Gregorová

Talentové zkoušky

Informace pro nové zájemce na školní rok 2020/21

Ve dnech 9. – 11. června proběhly talentové zkoušky na všechny obory naší školy. Pár volných míst je ještě na tanečním a literárně-dramatickém oboru. V případě zájmu o výuku na těchto oborech je nutné přihlásit se elektronicky přes www.izus.cz. a vyčkat na kontakt z ředitelství školy. Informace o výuce na hudebním oboru lze získat na tel. čísle 466 400 310. Výtvarný obor je zcela naplněn, volná místa se objeví možná po zápisu v září.

[CNW:Counter]
Aktualizace webu: 3. 8. 2020, verze 22.22