základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality

Obnovení prezenční výuky

Informace k závěru I. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci,
blíží se konec I. pololetí a s ním spojené vysvědčení. Letos ho poprvé dostanete v kombinované verzi. Najdete tam tedy známku a pár postřehů od nás učitelů. V únoru je třeba zaplatit školné na II. pololetí. V případě potřeby jsme připraveni domluvit „splátkový kalendář“ podle vašich potřeb. Školné nemůžeme zlevnit, ale máme připraveno mnoho akcí, které chceme po návratu žáků do škol nabídnout. Investice do vzdělání vašich dětí je ta nejcennější a tak věříme, že se se všemi potkáme i ve II. pololetí. Vedeme děti k tvořivosti a samostatnému myšlení. To vše bude v příštích letech moc potřeba.
vedení ZUŠ

Ocenění

Dvojité ocenění pro bývalou ředitelku Naďu Gregorovou

V předvánočním čase obdržela naše bývalá ředitelka školy Naďa Gregorová hned dvě ocenění. První převzala z rukou náměstka Jakuba Rychteckého od Magistrátu města Pardubic. Druhé uznání za dlouholetý přínos a umělecké a pedagogické působení v oblasti scénického tance získala od ministra kultury Lubomíra Zaorálka.
Nezbývá než poděkovat za všechnu práci a aktivity v uměleckém školství a popřát zdraví a pohodu do dalších let.

Obnovení prezenční výuky

Distanční forma vzdělávání od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, z nařízení vlády ČR se od 4. 1. 2021 opět vrací distanční forma vzdělávání na všech oborech a ve všech studijních zaměřeních ZUŠ Pardubice-Polabiny. Děkujeme za pochopení a přejeme všem příznivcům školy krásný a hlavně zdravý rok 2021!!! Doufáme, že se s Vámi snad brzy opět uvidíme při prezenční výuce!

Distanční výuka

Lednová distanční výuka hudební nauky

Vzhledem k přetrvávající pracovní neschopnosti paní učitelky G. Nobilisové a předpokládanému vytížení dětí ze strany ZŠ bude výuka HN v měsíci lednu v kompetenci třídních učitelů ZUŠ (pedagogů hry na nástroj). Vyučující mají k dispozici pracovní listy, které v rámci výuky hry na nástroj využijí k opakování probrané látky a k praktickému propojení získaných vědomostí při hře na nástroj. Klasifikace za 1. pololetí bude tvořena ve spolupráci s paní učitelkou G. Nobilisovou s přihlédnutím ke komplikované situaci s distanční výukou a zohledněním technických možností žáků při online výuce. Věříme, že tuto komplikovanou situaci společně zvládneme k oboustranné spokojenosti.

YouTube kanál

YouTube kanál ZUŠ

Vážení příznivci naší školy, sledujte na našem YouTube kanále výkony našich žáku na adventních/distančních) večírcích (1, 2, 3).

Organum regium 2021

Organum regium 2021

Po několika letech obnovuje naše škola varhanní přehlídku ORGANUM REGIUM. Podrobnosti k nadcházejícímu ročníku 2021 najdete na této stránce, včetně přihlášky ke stažení a vyplnění.

Dubánci

Dubánci v "Galerii Rákos"

Výstavu fotografií dubánků v knihkupectví Rákos na Dubině si můžete prohlédnout od čtvrtka 3. 12., kdy prodejna po dlouhé době otevřela. Postavičky vytvořily žákyně dubinského oddělení VO a jejich rodiče je nafotili. Vše během distančního vzdělávání.

Distanční výuka

Vzkaz vedení školy při distanční výuce na ZUŠ

Vážení rodiče a milí žáci, děkuji za trpělivost, kterou věnujete shlédnutí tohoto videa (MP4) k aktuální situaci v naší ZUŠce. 

Aktualizace webu: 16. 1. 2021, verze 22.65