základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality HO

Školní rok 2020/2021

Hudební nauka

Termíny HN pro 6. ročník

Hudební nauka pro 6. ročnik je vedena formou dvou vyučovacích hodin jednou za 14 dní. Termíny výuky naleznete zde. Zahajovací hodina bude 3. 9. od 17.45 do 18.30 hod.
Gabriela Nobilisová, učitelka HN

Naďa Gregorová

Zahajovací schůzka PHV

Vážení rodiče, milé děti, dovoluji si Vás pozvat na zahajovací schůzku PHV, která se bude konat ve středu 9. 9. 2020 v 16.30 hodin, v budově ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, ve 2. patře v sále školy. Na schůzce Vám předám informace o výuce přípravné hudební výchovy. Připravili jsme pro Vás a Vaše děti malý koncert, na kterém vystoupí žáci naší školy.
Gabriela Nobilisová, učitelka PHV

Aktualizace webu: 22. 9. 2020, verze 22.34