základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality HO

Školní rok 2018/2019

Smyčce

Smyčcové kvinteto přivezlo 3. cenu

Z celostátního kola komorní hry smyčcových souborů přivezlo Kvinteto krásnou třetí cenu. V silné konkurenci souborů z celé ČR je to vynikající výsledek. Děkujeme žákům i panu Píšovi, který soubor připravoval za skvělou reperezentaci školy.

Akordeony Akordeony

Úspěchy akordeonového oddělení

Naši akordeonisté v březnu opět ukázali úroveň akordeonového oddělení naší ZUŠky a byli vybraní, aby se zúčastnili Ústředního kola Národní soutěže ZUŠ. Konkrétně Ema Kašparová ve své kategorii získala 1. cenu, Dominik Bradshaw taktéž 1. cenu a akordeonové duo v kategorii Komorní hra ve složení Dominik Bradshaw a Barbora Černá se umístili opět na prvním místě. Soutěž byla velmi náročná, trvala 3 dny, celkem se jí zúčastnilo na zhruba 15 soutěžících v jedné kategorii, přičemž kategorií bylo celkem 19. Našim žákům velmi blahopřejeme, jsme na ně pyšní a přejeme jim spoustu elánu a energie do dalších akcí.

HO

Pozvání na absolventské koncerty

V květnu pořádáme tradičně koncerty absolventů hudebního oboru. Letos jsme je připravili v následujících termínech – čtvrtek 2. 5., úterý 21. 5. a čtvrtek 30. května. Přijďte si poslechnout závěrečné výkony našich žáků, začátek je vždy v 18 hodin v sále ZUŠ v Lonkově ulici.

Žestě

Žestě uspěly v Liberci

Na celostátním kole soutěže komorních dechových souborů (Liberec, 26. – 28. 4.) získalo naše žesťové trio skvělou 2. cenu. Soubor hraje ve složení Barbora Ticháčková, Matyáš Filip a Lukáš Korbela. Všichni jsou žáky p. uč. Jaroslava Zavřela. Moc gratulujeme!

HO

ZUŠ OPEN

I v letošním školním roce se připravujeme na celorepublikovou akci „zušek“ s názvem ZUŠ OPEN. Cílem festivalu je ukázat co nejširší veřejnosti smysluplnou a tvořivou práci těchto uměleckých škol. Chystáme bohatý program, který brzo najdete na našich stránkách. Tak si v pátek 31. 5. udělejte na nás čas, určitě se nebudete nudit.

Slavíček

Jarní koncert pro radost

V pondělí 15. 4. 2019 se rozezněl koncertní sál v Lonkově ulici jarními písněmi v podání dvou oddělení DPS „Slavíček“ a Pěveckého komorního souboru. Všem pěveckým souborům ze třídy M. Trunečkové se podařilo vytvořit krásnou atmosféru. Odměnou jim byl potlesk zcela zaplněného koncertního sálu.
Děkujeme a těšíme se na další koncerty!

Kytarové

Akce kytarového oddělení

Žáci kytarového oddělení zahráli 4. 4. a 5. 4. na vyhlašování výsledků krajského kola recitační soutěže Dětská scéna v Kašparově sále.

Crazy

CRAZY SAXOPHONES hostem Laskavého večera

Soubor CRAZY SAXOPHONES byl již počtvrté ve své 11leté historii hostem Laskavého večera ve Slatiňanech. Tentokrát ve skvělé kombinaci s verši beatnického básníka Václava Hraběte.

Dechaři

Slavíme dva postupy do celostátních kol v komorní hře

Soutěže ZUŠ v oboru komorní hra dechových a smyčcových nástrojů mají za sebou krajská kola. Velkou radost nám udělalo smyčcové Kvinteto (uč. R. Píša) a Žesťové trio (uč. J. Zavřel). Oba soubory zvítězily v silné konkurenci a vybojovaly postup do celostátního kola. I ostatní soutěžící předvedli dobré výkony a tak poděkování za skvělou reprezentaci školy patří všem, žákům i pedagogům.

Akordeon

Akordeonisté v Poličce uspěli!

Dne 15. 3. 2019 se v Poličce konalo krajské kolo Soutěže ZUŠ ve hře na akordeon a komorní akordeonové hře. Naši školu reprezentovalo 6 soutěžících a opět se jim dařilo. Druhou cenu získala ve své kategorii Veronika Kubíková, akordeonové duo Veronika Kubíková a Mariana Novotná taktéž. Na prvním místě se umístila Tereza Janouchová v nejmladší kategorii a další první ceny s postupem do ústředního kola obdrželi Ema Kašparová, Dominik Bradshaw a akordeonové duo Barbora Černá a Dominik Bradshaw. Dominik se stal zároveň absolutním vítězem celého soutěžního dne! Paní učitelka Irena Holomková byla porotou oceněna jako nejúspěšnější pedagog krajského kola soutěže. Dětem blahopřejeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů v jejich práci.

Koncert V.A

Koncert 5.A

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se koná v sále v Lonkově ulici tradiční koncert žáků 5. A třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Předvedou, co všechno se za 5 let výuky v naší škole naučili. Koncert začíná v 18 hodin.

Akordeonisté

Naši akordeonisté

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se naši akordeonisté zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ v oboru hra na akordeon včetně komorní a souborové hry. Na půdě ZUŠ Pardubice-Polabiny si všichni naši nominovaní akordeonisté vyhráli 1. ceny s postupem do krajského kola. Gratulujeme žákům i paní učitelce I. Holomkové a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

Dechaři

Úspěšní dechaři

Ve středu 27. 2. 2019 proběhlo v ZUŠ Karla Malicha Holice okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru komorní hra s převahou dechových nástrojů. Ve velké konkurenci 39 souborů získala všechna nominovaná komorní seskupení z naší ZUŠ 1. cenu s postupem do krajského kola. Gratulujeme žákům i jejich pedagogům, děkujeme za kvalitní reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

Soutěž HN

Ve dnech 19., 20. a 21. 2. 2019 proběhla soutěž v hudební nauce

Žáci soutěžili ve třech kategoriích a ve čtyřech oblastech. Každá otázka měla časový limit. Složení jednotlivých družstev se losovalo. V první oblasti psali žáci stupnici, poznávali noty a pomlky, intervaly, měli sluchovou analýzu a doplňovali významy hudebních pojmů. Druhá oblast se skládala z hudebních kvízů. Zde žáci luštili osmisměrku, doplňovali skladby nebo hledali hudební nástroje skryté ve slovních hříčkách. Popisovali hudební nástroje, melodické ozdoby nebo tance, či spojovali dvojice z hudební oblasti. Třetí oblast byla zaměřená na rytmus a takt, kde doplňovali neúplné takty, psali rytmický diktát, skládali ústřižky písničky a transponovali. Čtvrtá oblast byla poslechová a zde poznávali díla, skladatele písničky.

Komorní soubory

Úspěšné komorní soubory

Ve středu 20. 2. 2019 se konalo okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru komorní hra s převahou smyčcových nástrojů. Všechny nominované soubory z naší ZUŠ byly stoprocentně úspěšné a získaly 1. cenu s postupem do krajského kola. Gratulujeme žákům a pedagogům (H. Burianová, S. Píšová, S. Křížová, R. Píša) a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!!!

Klavírní seminář

Klavírní seminář

V pátek 15. 2. 2019 se sešlo klavírní oddělení naší ZUŠ v koncertním sále školy, kde se setkali žáci a pedagogové školy s Mgr. P. Klokočníkovou (konzervatoř Pardubice). V příjemné, tvůrčí a inspirující atmosféře pracovali na umění ovládnout hru na klavír. Děkujeme Mgr. P. Klokočníkové za její odborné postřehy, našim klavíristům a pedagogům přejeme hodně úspěchů v další práci a studiu.

Vánoční putování

Akordeonisté z archivu

Před několika lety kreslili žáci přípravného ročníku VO (tj. z 1., 2. třídy ZŠ) své kolegy z hudebního oboru, a to přímo v hodině paní učitelky Ireny Holomkové. Možná se někdo z nich účastní i letošní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon...

Kytarová soutěž

Kytarová soutěž Maura Giulianiho

Ve čtvrtek 29. 11. proběhla na ČISTÍRNĚ interní kytarová soutěž pro žáky II. stupně. Osm soutěžících se pokusilo v co nejlepší podobě přednést dvě povinné skladby od slavného italského kytaristy 19. století M. Giulianiho. Vítězem se stala Terka Racková, druhá byla Káťa Vavřinová, třetí místo obsadil Péťa Danielka a o čtvrtou pozici se podělili Lucka Lednová a Míša Krpata. Všem účastníkům děkujeme a všem oceněným blahopřejeme!

Ocenění

Slavnostní ocenění úspěšných žáků

Ve středu 31. 10. se v sále KD Hronovická slavnostně předávaly ceny, které každoročně uděluje Magistrát města Pardubic úspěšným žákům. Naši školu letos zastupovali Bára Ticháčková, Dominik Bradshaw, Ema Kašparová, členové smyčcového orchestru a žáci výtvarného oboru. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy a pedagogům za výbornou práci.

Koncert učitelů

Pozvánka na Koncert učitelů

Definitivně poslední akcí k 50. výročí založení školy bude tradiční Koncert učitelů. Letos ho pořádáme v „domácím“ sále v Lonkově ulici a to v úterý 20. listopadu od 18 hodin. Vstupenky za 70 Kč (dospělí) a 30 Kč (děti) budou k dispozici v pokladně před koncertem nebo u třídních učitelů.

 

Ocenění

Mezinárodní akordeonové dny Praha 2018

Ve dnech 25. - 27. 10. 2018 se v Praze konala mezinárodní akordeonová soutěž s názvem Mezinárodní akordeonové dny Praha 2018. Naši školu reprezentovali v kategorii II. Ema Kašparová a v kategorii III. Dominik Bradshaw, oba ukázali kvality naší akordeonové školy, zahráli velmi muzikálně a technicky přesvědčivě. V konkurenci akordeonistů z Polska, Litvy, Slovenska, Dánska, Srbska a Maďarska nakonec přivezli oba krásnou stříbrnou "medaili". Velmi blahopřejeme a děkujeme za hezkou reprezentaci školy.
Za akordeonové oddělení Mgr. art. Irena Holomková

50+50

50+50

Jednou z posledních akcí, které jsme pořádali k výročí školy, byl společný koncert s KF Pardubice 50+50. Skvělé výkony, milá atmosféra, to jsou hlavní zážitky, které jsme si odnesli. Poděkování patří všem účinkujícím i orchestru! Fotografie z koncert si můžete prohlédnout na facebookovém profilu Komorní filharmonie Pardubice.

Jazz Band

Jazz Band a Vlčí Habřina

Jazz Band JP a Vlčí Habřina neodmyslitelně patří k sobě. Tentokrát s hosty Martinou Panchártkovou-zpěv a Dominikem Bradshaw-akordeon. A s naší Péťou jsme si v nejdeštivějším prázdninovém dnu zazpívali všichni :)

Jazz Band

Nové prostory pro hudební obor v ul. Nová

V budově výtvarného oboru v ul. Nová jsme získali nové prostory pro výuku hudebního oboru. Po nutných stavebních úpravách jsme prostory vybavily novým nábytkem i technikou. Čeká vás tady i zcela nová multumediální učebna hudební nauky, tak se máte na co těšit. Od středy 5. září bude tedy probíhat výuka HN a kolektivní přípravné hudební výchovy zde.

Jazz Band

Rozvrh hudební nauky a přípravné hudební výchovy na rok 2018/2019

Rozvrh HN a PHV na nový školní rok 2018/2019 najdete v sekci Rozvrhy hudební nauky Hudebního oboru.

Loučení

První vystoupení na prahu nového školního roku

Mnozí nemají ještě vybalené prázdninové batohy a naši žáci už vystoupí na tradičních akcích. V pátek 31. 8. zahrají na výstavě květin na pardubickém Zámku a v sobotu 1. září jede Jazz Band JP na svoji první produkci této sezóny do Vlčí Habřiny. Loučení, loučení...

Aktualizace webu: 12. 9. 2019, verze 21.60