základní umělecká škola pardubice - polabiny

hudební nauka

Klavírní oddělení ZUŠ Pardubice-Polabiny

V hudební nauce děti pracují s notovým zápisem a rytmizují, tvoří různé rytmické a melodické improvizace s využitím Orffových nástrojů. Seznamují se s hudebními pojmy, učí se pracovat s melodií a akordy. Zpívají a zapojují hru na hudební nástroje, na které se učí v individuální výuce. Žáci chodí na koncerty, aktivně poslouchají hudební nahrávky, účastní se soutěží a pracují na různých projektech v rámci dějin hudby. Ve vyšších ročnících se seznamují s technickým zpracováním hudby. K výuce mají k dispozici pracovní sešity a pracovní listy, různé hudební křížovky, kvízy, hudební pexesa, hudební hry, boomwhackery a interaktivní tabuli s notebooky.

 

Školní rok 2019/2020

Termíny hudební nauky pro 6. ročník

Termíny hudební nauky pro 6. ročník

 1. pololetí školního roku 2019/2020

ZÁŘÍ 5.,12.,26.; ŘÍJEN 17., 31.; LISTOPAD 14., 28.; PROSINEC 12.; LEDEN 9., 30.

 2. pololetí školního roku 2019/2020

ÚNOR 6., 27; BŘEZEN 12., 26.; DUBEN 16., 30.; KVĚTEN 14., 28; ČERVEN 11., 18.

 Čtvrtek 17.45 - 19.20 hodin ca 1x za 14 dní 2 hodiny. Někeré termíny jsou posunuté kvůli prázdninám a státním svátkům během školního roku!!!

5. 9. 2019 bude informativní jednohodinovka 17,45-18,30. Dvouhodinová výuka začne 12. 9. 2019 od 17,45 - 19,20.

Výuka bude probíhat na pobočce ZUŠ v ul. Nová.

Klip

CLASSIC- CLIP 2018, Kassel

Žáci 6. ročníku hudební nauky v letošním roce nahlédli pod pokličku jiného oboru. Zúčastnili se mezinárodní soutěže CLASSIC-CLIP v Kasselu v tvorbě klipu, kde získali krásné 3. místo. Celkem bylo v soutěži cca 50 klipů. Podmínkou soutěže je, že se nesmí hýbat s danou hudbou a na ni je možné vytvořit jakýkoliv klip. Žáci si sami vyráběli veškeré potřebné kulisy a loutky, tvořili animaci a nahlédli do stříhacího programu. Točilo a fotilo se na mobily a fotoaparáty.
Gabriela Nobilisová

Aktualizace webu: 19. 9. 2019, verze 21.63