základní umělecká škola pardubice - polabiny

akordeonové oddělení

Akordeonové

Akordeonové

Akordeonové

Akordeon je výjimečný hudební nástroj, který se v poslední době jak u dětí tak u dospělých těší velké oblibě. Právě proto se i na naší škole akordeonové oddělení a tedy i počet žáků velmi rozrůstá.

Výuka probíhá podobně jako na jiných odděleních, tedy po přípravném ročníku, který je určen dětem od šesti let, ve výjimečných případech i mladším, pokračuje sedmileté studium prvního stupně a čtyřleté studium druhého stupně. Oba stupně jsou zakončeny veřejným absolventským koncertem. Během studia děti koncertují na interních večírcích, účastní se různých projektů pro ZŠ, MŠ, rodiče, seniory apod.

Ti nejlepší reprezentují naši školu v soutěžích. Soutěže ZUŠ se konají ve tříletém období a naše akordeonové oddělení se již pravidelně úspěšně prezentuje v ústředním kole této soutěže. Nejúspěšnější se mohou účastnit i mezinárodních soutěží, jako je např. COUPE JEUNESSE Dunajská Streda při asociaci C.M.I., nebo prestižní světová soutěž v německém Klingenthalu.

Žáci se samozřejmě prezentují jak v sólové tak v komorní hře, ve velké oblibě jsou akordeonová dua, tria i menší soubory ve spojení s jiným nástrojem. V dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě je návštěva ZUŠ na jakémkoliv oboru pro děti i jejich rodiče velmi důležitá, děti si tvoří vlastní žebříček hodnot, jsou citově daleko vnímavější a chápavější ke svému okolí. Láska k hudbě i jinému umění je pro nás ten největší dík za naši práci.

A co akordeonové oddělení letos ještě čeká? Jsme pozvaní na výměnný koncert do ZUŠ Chrast u Chrudimi, pozýváme akordeonisty z Ústí nad Orlicí a samozřejmě jako již tradičně se připravujeme na Mezinárodní akordeonovou soutěž Ostrava 2018.

Školní rok 2017/2018

Arabeska

Akordeonisté se opět zúčastnili mezinárodní akordeonové soutěže v Ostravě

Stejně jako v předešlých letech jsme se i letos zúčastnili Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2018. Předcházela tomu obrovská příprava, práce o víkendech, nespočet koncertů a opět se vyplatilo! V neuvěřitelné konkurenci převážně soutěžících z Polska, Litvy, Srbska, Slovenska a Čech získal Dominik Bradshaw čestné uznání, Ema Kašparová ve své kategorii skončila na 7. místě, její kategorie byla stejně jako Dominikova obsazena třiceti soutěžícími, co nás ale těší nejvíce je fakt, že Ema byla ve své kategorii nejmladší a bodově dosáhla nejvýš ze všech soutěžících České republiky. Poslední soutěžící z naší školy byla Tereza Janouchová, která je teprve v 1. ročníku a už byla schopná nacvičit soutěžní program, zahrála velmi muzikálně, předvedla krásnou tónovou i měchovou kulturu. Vkládáme do ní velké naděje pro další výborné zvládnutí studia a reprezentaci školy. Zúčastnit se takového soutěžního klání představuje spoustu času a píle, také trochu toho talentu a štěstí, bez pomoci rodičů si nelze tuto práci představit, proto velice děkuji rodičům za pomoc při přípravě a těším se na další podobné akce.
Za akordeonové oddělení Mgr. art. Irena Holomková.

Bradshaw

Dominik Bradshaw zvítězil

V sobotu 4. listopadu 2017 se náš akordeonista Dominik Bradshaw zúčastnil Mezinárodních akordeonových dnů v Praze. V silné konkurenci získal ve své kategorii 1. místo. Gratulujeme Dominikovi a jeho paní učitelce Ireně Holomkové za skvělou reprezentaci naší školy.

Akordeonisté

Akordeonisté opět nezklamali

Ve dnech 16. - 19. 11. 2017 se v Dunajské Stredě konal Mezinárodní akordeonový festival spojený se soutěží Intertalent 2017 v sedmi kategoriích. Naši školu reprezentovali Ema Kašparová v kategorii A do 12 let, Dominik Bradshaw v kategorii B do 15 let. Oba soutěžící podali krásné vyrovnané a velmi muzikální výkony, za které jim mezinárodní porota udělila druhé ceny. Gratulujeme žákům a paní učitelce Irene Holomkové!

Aktualizace webu: 12. 9. 2019, verze 21.60