základní umělecká škola pardubice - polabiny

oddělení bicích nástrojů

Oddělení bicích nástrojů ZUŠ Pardubice-Polabiny

Na oddělení bicích nástrojů mohou studovat talentovaní žáci po vykonání přijímací zkoušky od předškolního ročníku MŠ až po středoškoláky, výjimečně bez státního příspěvku i dospělí. Kapacita oddělení je však omezena nedostatkem výukových prostor.
Škola organizuje studium I. a II. cyklu a SPD. Každý ročník studia končí postupovou zkouškou, všichni žáci i studenti se účastní v průběhu školního roku veřejných koncertů. Nedílnou součástí hry na bicí nástroje je výuka hudební nauky a hra v komorních tělesech či školním orchestru.
V ústředních kolech soutěží pořádaných MŠMT České republiky ve tříletých cyklech získali žáci tohoto oddělení postupně v jednotlivcích dvakrát l. místo, jedenkrát 2. místo a dvakrát 3. místo, v komorní hře jedenkrát l., 2. a 3. místo.

Aktualizace webu: 9. 11. 2019, verze 21.79