základní umělecká škola pardubice - polabiny

oddělení klávesových nástrojů

Klávesové

Hře na klavír se na naší škole v současné době věnuje 160 žáků. Výuka je určena pro děti od 6 let. Ve výjimečných případech mohou začínat i děti mladší. Záleží na rozumové a hudební vyspělosti každého dítěte.
Po přípravném ročníku následuje 7letý I. cyklus a 4letý II. cyklus. Každý ročník je zakončen postupovou zkouškou, jednotlivé cykly veřejným absolventským vystoupením. V průběhu studia žáci vystupují ne interních večírcích a veřejných koncertech. Nejlepší z nich jsou vybráni k reprezentaci školy v soutěži ZUŠ, která probíhá jednou za 3 roky.

V naší ZUŠ se věnujeme výhradně výuce hry na klavír, nikoliv na elektronické klávesové nástroje, protože zájemců o hru na akustický klavír je stále dostatek. Je tedy nutné, aby děti měly možnost na klavír nebo pianino denně cvičit. V hodinách získají základní pianistické dovednosti, které se v průběhu studia neustále prohlubují a zdokonalují.
V průběhu lekce se pracuje na technickém růstu (stupnice, etudy) a především na rozvoji hudebnosti ve skladbách autorů rozličných stylových období. Bereme v úvahu i rostoucí zájem některých dětí o populární hudbu. Žáci se seznamují také se základy improvizace, věnují se 4ruční hře a mají-li chuť, mohou si „zamuzicírovat“ v některém z našich komorních souborů. Nejschopnější děti mají možnost pokračovat ve studiu na konzervatoři nebo na pedagogických fakultách s hudebním zaměřením.

Hra na klavír je krásný koníček. Vyžaduje kromě nezbytného talentu především chuť a píli každého žáka a podporu a pochopení ze strany rodičů.
Dnešní svět kolem nás je zahlcen komercí, kýčem a představou o lehce vydobyté popularitě a slávě. Jsme přesvědčeni, že naše výchova prostřednictvím hudby vede k daleko většímu uvědomování si hodnot a  rozpoznání kvalit. V neposlední řadě chceme děti přimět k poznání, že nic není zcela zadarmo. Odměnou za to je krásný zážitek z hudby, ať už v pozici interpreta nebo posluchače.

 

Aktualizace webu: 12. 9. 2019, verze 21.60