základní umělecká škola pardubice - polabiny

pěvecké oddělení

Pěvecké oddělení ZUŠ Pardubice-Polabiny

Pěvecké oddělení patří k nejmladším na naší škole. Kvalitní odbornou výuku zde naleznou děti od předškolního věku až po studenty připravující se na konzervatoře a VŠ (pedagogického, či umělecko-pedagogického zaměření). Výjimkou nejsou samozřejmě ani žáci studující již střední školu jiného zaměření, kteří mají zájem rozvíjet svůj hudební talent na našem pěveckém oddělení. Součástí výuky sólového zpěvu je rovněž začlenění a činnost žáků v Dětském pěveckém sboru „Slavíček“, komorním souboru při DPS „Slavíček“ , případně ještě v nejrůznějších komorních seskupeních. .

Zpěv jako nejpřirozenější hudební projev má mnoho podob a žánrů s nimiž se žáci na našem pěveckém oddělení setkají a budou je moci dále rozvíjet pod odborným vedením.

Školní rok 2017/2018

Vánoční koncert

Pěvecký vánoční koncert

V pondělí 4. prosince se ve Společenském sálu pardubické radnice uskutečnil tradiční vánoční koncert žáků paní učitelky Michaely Trunečkové. Atmosféru koncertu si můžete připomenout ve fotogalerii.

Slavíček

Děti dětem

V úterý 14. 11. 2017 se uskutečnil charitativní koncert pro Adámka Vyčítala. Ve zcela zaplněných prostorách Husova Sboru předvedli mladí zpěváci (DPS „Zpěváčci“, DPS „Pramínek“ a Komorní pěvecký soubor ZUŠ Pardubice-Polabiny) krásné výkony. Díky umění mladých zpěváků a ochotě publika jsme předali rodině A. Vyčítala krásných 22 500,-Kč. Děkujeme všem účinkujícím, rodičům a celému publiku!

Slavíček

Soustředění našich zpěváků

V sobotu 11. 11. 2017 proběhlo tradiční podzimní soustředění DPS „Slavíček“ na kterém jsme připravovali program na vánoční koncerty a vystoupení. I když byla sobota pracovní užili jsme si i zábavu a pohoštění. Děkujeme všem rodičům a naší korepetitorce za „sladké dobroty“!!!

Aktualizace webu: 12. 9. 2019, verze 21.60