základní umělecká škola pardubice - polabiny

organum regium

Organum regium

ORGANUM REGIUM (lat. královský nástroj) je přehlídka neprofesionálních varhaníků, která byla původně soutěží žáků základních uměleckých škol se studijním zaměřením hra na varhany. Přehlídka probíhá v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích.

Naším hlavním cílem bylo již od prvopočátků umožnit žákům varhanního oboru i jejich učitelům vzájemné setkání, při kterém mohou porovnat výsledky své práce, vyměnit si zkušenosti a navázat nové kontakty. Vystoupení na přehlídce hodnotí 5 členná odborná porota. Přehlídka je rozdělena do dvou kategorií na základě vymezení náročnosti repertoáru, aby se mohli zúčastnit i méně zkušení žáci. V podstatě se snažíme doplnit chybějící článek v systému soutěží ZUŠ vypisovaných MŠMT, v němž obor varhanní hry zcela chybí.

Zkušební „nultý“ ročník se konal v roce 2001. Před odbornou porotou i veřejností tehdy v kostele sv. Bartoloměje vystoupili žáci dvou pardubických ZUŠ. Postupně jsme rozšiřovali nabídku účasti zájemcům z okolních krajů a od roku 2005 byla soutěž otevřena žákům základních uměleckých škol z celé ČR. V témže roce jsme také poprvé využili nově postavených varhan v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Od roku 2008 se soutěže mohli zúčastnit v kategorii VIRTUOSI i žáci základních uměleckých škol ze Slovenské republiky. V roce 2016 byla soutěž přejmenována na mezinárodní přehlídku neprofesionálních varhaníků.

 

XIII. ročník mezinárodní předhlídky neprofesionálních varhaníků Organum regium se z technických důvodů do odvolání nekoná.

 

Kontakty

Organizace přehlídky: ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 530 09 Pardubice

  • Ludiše Jíchová, tel. 466 415 829, mobil 721 701 237
  • Radka Piskačová, mobil 775 339 909
  • Telefon: 466 415 829
  • E-mail: organumregium@seznam.cz

 

 

Výsledky předchozích ročníků přehlídky (formát MS Word) I. ročník 2002, II. ročník 2003, III. ročník 2004, IV. ročník 2005, V. ročník 2006, VI. ročník 2007, VII. ročník 2008, VIII. ročník 2009, IX. ročník 2010, X. ročník 2012, XI.ročník 2014, XII.ročník 2016
Aktualizace webu: 30. 11. 2020, verze 22.57