základní umělecká škola pardubice - polabiny

přípravná hudební nauka na zuš

PHV

Informace o studiu

Cílem PHV I je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu a na základě daných předpokladů rozvíjet jejich schopnosti , dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje tvořivost dětí v pěveckých, instrumentálních, hudebně- pohybových a poslechových činnostech.

Instrumentální složka je od prvopočátku zastoupena hrou na housle (bez znalosti not), na nichž se vytříbí hudební schopnosti, sluch, motorika, intelekt, koordinace obou rukou. Pomocnou instrumentální složkou jsou Orffovy nástroje. Do Přípravné hudební výchovy přijímáme žáky od pěti let, kteří navštěvují předškolní ročník mateřské školky.

Od druhého pololetí budou žáci dle schopností a dovedností zařazováni na hru jednotlivých vybraných nástrojů.

  • rytmicko – pohybová část + zpěv s doprovodem Orffových nástrojů
  • graficko – vizuální část + zpěv
  • instrumentální část.

PHV I nebude ve školním roce 2017/2018 otevřena pro malý počet uchazečů.

PHV II rozvíjí a zdokonaluje získané dovednosti a znalosti z PHV I. Je pokračujícím studiem PHV I a zároveň je určeno  pro žáky, kteří nastoupili ke studiu v šesti letech a neprošli studiem PHV I. PHV II bude mít dva termíny výuky: úterý od 16,35 do 17,20 a středa od 16,35 do 17,20 v uč. č. 6.

PHV PHV
PHV PHV

Při výuce asistuje učiteli PHV učitel smyčcového oddělení. Ukázku práce s dětmi v PHV můžete shlédnout zde.

 

Vyučující PHV

Jméno Místo Poznámka
Gabriela Nobilisová ZUŠ Lonkova  
Aktualizace webu: 26. 6. 2018, verze 20.46