základní umělecká škola pardubice - polabiny

kytarový orchestr

Kytarový orchestr

Kytarový orchestr
Smyslem kytarového orchestru je zažít dobrý pocit ze společného hraní, zdokonalit se v souhře a obohatit sem tam posluchače o kytarovou tvorbu různých slohových období. V letošním roce je na soupisce dvanáct členů ve věku od třinácti do dvaceti let.

 

Vyučující

Jméno Místo Poznámka
Bc. Jan Bezdíček ZUŠ Polabiny II vedoucí kytarového orchestru
Aktualizace webu: 9. 11. 2019, verze 21.79