základní umělecká škola pardubice - polabiny

dps slavíček

LDO 2013/2014

Slavíček

Dětský pěvecký sbor "Slavíček" vznikl v roce 2000 při ZUŠ Pardubice-Polabiny. U jeho zrodu stála sbormistryně Michaela Trunečková se svými žáky sólového zpěvu. Postupně se řady sboru rozrůstaly o další malé zpěváčky až do počtu 35 členů. V současné době navštěvují sbor mladí, talentovaní a nadšení zpěváčci ve věku od MŠ po cca 5. třídu ZŠ. Vyspělejší zpěváci pak koncertují v komorním pěveckém souboru při DPS „Slavíček“. Zkoušky sborů se konají jedenkrát týdně a nedílnou součástí koncertní přípravy jsou společná vícedenní výjezdní soustředění.

Pokud máte rádi zpěv, dobrý kolektiv, zábavu i práci, rádi u nás přivítáme všechny talentované zpěváčky i zpěváky!!!

Činnost sboru

Sbor pravidelně připravuje vlastní vánoční a jarní koncerty, účastní se koncertů a akcí pořádaných ZUŠ Pardubice-Polabiny i jinými institucemi a hudebními agenturami. Sbor spolupracoval s DPS „Zpěváčci“ při ZŠ Polabiny II v Pardubicích.Pravidelně spolupracuje s řadou instrumentalistů, či komorních souborů(např. FHQ) Nedílnou charakteristickou součástí koncertních programů jsou vstupy sólistů a komorních pěveckých seskupení.

Sbor spolupracoval a spolupracuje s uznávanými osobnostmi kulturní scény (P. Senič – sólistka Státní opery Praha, Leopold Polda – člen opery ND Praha, Irina Kondratěnko – klavíristka).

 

Historie

V roce 2001 se sbor zúčastnil Regionální přehlídky dětských pěveckých sborů, kde získal stříbrné pásmo. V červnu 2005 absolvoval sbor první zahraniční koncertní zájezd do italského Rimini (koncerty v Rimini a Riccione) za spoluúčasti taneční skupiny BT studio, působící též při ZUŠ Pardubice - Polabiny. Po úspěšné premiéře následoval další samostatný zájezd do oblasti italského Gargana o rok později.

V  červnu 2006 se sbor zúčastnil Regionální přehlídky dětských pěveckých sborů, kde získal zlaté pásmo, a jako jediný ze 16 zúčastněných sborů postoupil do celostátního kola přehlídky, kde byl za svůj osobitý projev a kvalitní hlasovou přípravu velmi kladně hodnocen odbornou i laickou veřejností.

 

Kontakty

Michaela Trunečková – DPS „Slavíček“, komorní soubor při DPS „Slavíček“ tel.: 605 461 502
René Hönig – organizační vedoucí DPS „Slavíček“, tel.: 723 965 798

Zkušebna DPS Slavíček: učebna ZUŠ M. Trunečková, č. 73 (přízemí, pravé křídlo budovy Gymnázia Polabiny IV, Mozartova 449, 530 09 Pardubice).

Školní rok 2017/2018

Vánoční koncert

Pěvecký vánoční koncert

V pondělí 4. prosince se ve Společenském sálu pardubické radnice uskutečnil tradiční vánoční koncert žáků paní učitelky Michaely Trunečkové. Atmosféru koncertu si můžete připomenout ve fotogalerii.

Slavíček

Děti dětem

V úterý 14. 11. 2017 se uskutečnil charitativní koncert pro Adámka Vyčítala. Ve zcela zaplněných prostorách Husova Sboru předvedli mladí zpěváci (DPS „Zpěváčci“, DPS „Pramínek“ a Komorní pěvecký soubor ZUŠ Pardubice-Polabiny) krásné výkony. Díky umění mladých zpěváků a ochotě publika jsme předali rodině A. Vyčítala krásných 22 500,-Kč. Děkujeme všem účinkujícím, rodičům a celému publiku!

Slavíček

Soustředění našich zpěváků

V sobotu 11. 11. 2017 proběhlo tradiční podzimní soustředění DPS „Slavíček“ na kterém jsme připravovali program na vánoční koncerty a vystoupení. I když byla sobota pracovní užili jsme si i zábavu a pohoštění. Děkujeme všem rodičům a naší korepetitorce za „sladké dobroty“!!!

Aktualizace webu: 14. 11. 2018, verze 20.94