základní umělecká škola pardubice - polabiny

taneční obor

Závěrečný koncert 2015

Úkol nás – choreografů – je nesmírně jednoduchý a zároveň nekonečně složitý. Náš nástroj je lidské tělo. Mechanická část našeho těla je kostra, která se skládá z 206 kostí a 586 kloubů. Tento nástroj nám teoreticky umožňuje realizovat naše nejodvážnější fantazie. Naším úkolem je tyto dva póly našeho bytí harmonicky sjednotit, aby nám pomohly vyjádřit to, co chceme našemu publiku sdělit. To, co definuje naše umělecké schopnosti, je ale náš výběr z tohoto nepřeberného množství možností. (Jiří Kylián)

Taneční obor je jedním ze čtyř oborů Základní umělecké školy v Pardubicích – Polabinách.

V současné době navštěvuje výuku 140 žáků ve věku od 5 do 21 let. Výuka probíhá v odpoledních hodinách pro žáky základního studia 2× týdně, pro žáky rozšířeného studia (RV) 3× týdně. Výjimkou nejsou ani zkoušky v dalším volném čase. Žáci procházejí během studia technikami současného, klasického a lidového tance, v předmětu taneční praxe prohlubují taneční techniky, probíhá nácvik tanců, poslech hudby, sledování tanečních filmů. Žáci se seznamují i se základy historických a španělských tanců.

Žáci tanečního oboru mají za sebou řady vystoupení - taneční festivaly, přehlídky scénického tance, soutěže (Pardubická arabeska, Ašský střevíček), pravidelnými akcemi je Polabinská pouť, Novoroční souznění, Zrcadlo umění. Všichni žáci se sejdou vždy v červnu na závěrečných koncertech ve Východočeském divadle, kde vystupují pro své rodiny a přátele.

Absolventi tanečního oboru mohou pracovat v souborech BT Studio (vedoucí Mgr. Naďa Gregorová) a U-dance Adriany Pozdníkové.

Aktualizace webu: 9. 12. 2018, verze 21.00