základní umělecká škola pardubice - polabiny

aktuality TO

Školní rok 2017/2018

OK TO 2018

Okresní kolo soutěžní přehlídky TO ZUŠ

V úterý 20. 2. 2018se sejdou tanečníci okresu Pardubice a Chrudim na soutěžní přehlídce TO ZUŠ. Vyhlašovatelem a finančním podporovatelem je MŠMT. Tančit bude cca 160 tanečníků, představí se v lidovém, klasickém a současném tanci. Zahájení přehlídky je ve 13 hodin v KD Hronovická. Ať to všem tančí!

Balertní mládí

Úspěch v soutěži Baletní mládí

V neděli 22. 10. 2017 si dívky ze souboru Tancissimo, pod vedením Eva Čížkové, vytancovaly v Praze na soutěži s mezinárodní účastí BALETNÍ MLÁDÍ s choreografií HRA O .... skvělé 1.místo. Všem blahopřejeme!

Ocenění

BT studio natřikrát

Taneční soubor BT studio se připravuje na 40. ročník přehlídky scénického tance v Jablonci nad Nisou. Tentokrát je to zcela výjimečně ve třech večerech se třemi generacemi tanečníků. V zahajovacím večeru vystoupí BT studio sr. v původních choreografiích Ostrovy duší /1998/ a Štěbetaly jak laštovičky /2002/, BT jr. v chor. Lehkost a BT studio v chor. Skrýše. Jablonec si nás opravdu užije a my si užijeme Jablonec!

Aktualizace webu: 16. 2. 2018, verze 20.01