základní umělecká škola pardubice - polabiny

výtvarný obor

Výtvarný obor

Během studia na výtvarném oboru žáci získávají zručnost při zobrazování skutečnosti, učí se používat rozličné výtvarné nástroje a materiály, rozvíjejí schopnost výtvarně myslet a originálně a tvořivě přistupovat k danému úkolu. Seznamují se s dějinami i současnými tendencemi ve výtvarném umění a učí se rozumět výtvarnému jazyku. Výtvarné vyjádření se jim stává prostředkem osobní výpovědi, vzájemné komunikace a poznávání světa. Při hodnocení práce se učí obhájit svůj způsob řešení a tolerovat mnohost názorů. Na četných mimoškolních akcích, jako jsou pravidelná týdenní soustředění v přírodě, uměnovědné exkurze a přípravy výstav, děti navzájem spolupracují a navazují přátelství napříč ročníky. Pro mnohé z nich je výtvarný obor ZUŠ přípravou pro budoucí povolání.

 

Vyučovací předměty (dle ŠVP)

  • PVV: přípravná výtvarná výchova
  • I. stupeň a II. stupeň základního i rozšířeného studia:
    • výtvarná tvorba 
    • výtvarná kultura

Organizace studia

Přípravná výtvarná výchova 2 ročníky 6 - 7 let
Základní studium    
1. stupeň 7 ročníků 8 - 15 let
2. stupeň 4 ročníky 16 - 19 let
Studium pro dospělé
(studenti VŠ)

Děti navštěvují VO odpoledne jednou týdně tři vyučovací hodiny. Příprava na střední a vysoké umělecké školy (tzv. rozšířené studium) probíhá jeden den v týdnu, a to další tři hodiny.

Aktualizace webu: 9. 10. 2019, verze 21.68