základní umělecká škola pardubice - polabiny

měsíční plán práce

Leden 2020

DATUM OBOR AKCE MÍSTO ČAS
8. HO Seminář NIDV Pce 9
11. HO Smyčcová sobota Konzervatoř Brno  
11. HO Ples ZŠ Waldorfská Skautské centrum 19
14. HO Žákovský večírek Lonkova 18
15. HO Kytarový seminář Hradec Králové 8:30
15. VO Projektový den mimo školu Kladruby 9 – 15
15.   Schůzka ředitelů MmPce 9
16.   Umělecká rada Lonkova 10
16. HO Žákovský večírek Lonkova 18
17. LDO Dokumentární divadlo jako kreativní nástroj výuky - dílna Praha 10 – 16
17. HO Zkoušky žáků klavírního oddělení Lonkova 13:30
18. TO Seminář současného tance HAMU Praha  
20. HO Pěvecký seminář NIDV Pce 9 – 17
21. HO Jak přimět žáka cvičit - seminář Lonkova 8:30
21. HO Žákovský večírek Lonkova 18
23. HO Porada hudebního oboru Lonkova 9:30
23. VO, LDO Porada nehudebních oborů (mimo TO) Lonkova 9:30
23. všichni Klasifikační rada Lonkova 10:30
23. HO Koncert studentů dech. odd. Konzervatoře Pce Lonkova 18
24. HO Školní kolo - kytara ul. Nová 14 – 17
24. TO Ukázková hodina Lonkova 17 – 19
25. TO Seminář současného tance HAMU Praha  
25. TO Seminář současného tance Jablonec n. Nisou 10 – 17
27. HO Školní kolo – smyčce Lonkova 17:30
29. HO Žákovský večírek Lonkova 18
30.   Školení – tvorba plakátů Lonkova 9 – 12
30. HO Žákovský večírek Lonkova 17
31.   Pololetní prázdniny    
                            
Aktualizace webu: 13. 1. 2020, verze 21.98