základní umělecká škola pardubice - polabiny

měsíční plán práce

Listopad 2019

DATUM OBOR AKCE MÍSTO ČAS
5. HO Klavírní seminář ZUŠ Holice 9-12
5. HO, VO Vernisáž Výtvarného studia při VČG Mázhaus 18
7. HO Předmětová komise odd. klávesových n. Lonkofka 8,35
7. LDO Ležácké veršování Ležáky 9-16
7. HO Porada hudebního oboru Lonkova, sál 9,30
7. VO Porada výtvarného oboru Lonkova, uč. č. 6 9,30
7.   Klasifikační rada Lonkova, sál 10,30
7. HO Žákovský večírek Lonkova, sál 18
9. HO Soustředění DPS Slavíček Lonkova, sál 9-13
12.   Seminář pro ředitele škol NIDV Pce 9-14
12. HO Žákovský večírek Lonkova, sál 18
13.   Ocenění úspěšných žáků Aula UPce 16
14. VO Seminář pro pedagogy Praha  
14. HO Koncert kytarového oddělení Lonkova, sál 18
14. HO Návštěva koncertu – žáci klavírního oddělení Radnice Pce 19
15.-17. HO Soustředění Jazz Bandu JP Chotěboř  
19. HO Koncert učitelů hudebního oboru Lonkova, sál 18
21. VO Projektový den mimo školu (Šablony II) Olešnice 8-16
21. HO Žákovský večírek Lonkova, sál 18
23.-24. TO Seminář současného tance Ústí nad Orlicí  
25. HO Pěvecký seminář NIDV Pce 9-13
26. HO Žákovský večírek Lonkova, sál 18
28.-30. HO Mezinárodní akordeonový festival Dunajská Streda  
28. HO Klavírní seminář (Šablony II) Lonkova, sál 8,30- 16,30
28. HO Smyčcový seminář (Šablony II) ZUŠ Ústí n. Orlicí 9
28.   Kulatý stůl Praha 10-15
28. HO Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka Krajská knih., Pce 18
29. HO Rozsvěcení vánočního stromu Polabiny II 17
                              
Aktualizace webu: 12. 11. 2019, verze 21.80