základní umělecká škola pardubice - polabiny

přijímací řízení 2017/2018

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE STUDIU NA ZUŠ Pardubice-Polabiny, tel. 466 400 310

Zápis ke studiu, talentová zkouška a zjišťování předpokladů ke studiu organizuje škola v průběhu měsíce května v termínu 22. – 25. května 2017. Informace přijímacího řízení budou uveřejněny na pracovištích školy, na webových a facebookových stránkách školy minimálně 14 dní předem.

Zástupce oboru bude rodiče informovat o průběhu výuky na ZUŠ Pardubice-Polabiny.

 • Noví uchazeči jsou přijímáni zápisem, který se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči od 5 let
 • Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku - viz. vyhláška č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Uchazeč je zdravotně způsobilý, mentálně a sociálně zralý, je samostatný a manuálně zručný, má předpoklady pro výuku v daném oboru
 • Podrobnosti studia najdete ve Školním vzdělávacím programu

 

HUDEBNÍ OBOR, ZUŠ Lonkova   22. – 25. 5. 2017, 13 – 17 hodin, kancelář zást.ředitele

 • Rytmus – opakování rytmického útvaru (dvoutaktí)
 • Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny
 • Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu

TANEČNÍ OBOR, Polabiny IV(boční vchod Gymnázia Mozartova) 25. 5. 2017, 16 – 17,30 hod.
                                  ZŠ Dubina (pravé křídlo)                                        25. 5. 2017, 16 – 18hod.

 • Rytmus – opakování rytmického útvaru
 • Fyzické dispozice (uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře)
 • Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok

VÝTVARNÝ OBOR, Polabiny ul. Nová    25. 5. 2017, 17 – 18 hodin

 • Ukázky domácích prací
 • Talentové zkoušky           
  • 1. Kresba podle modelu  
  • 2. Kresba (malba) podle fantazie

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR, Polabiny ul. Kosmonautů   24. 5. 2017, 16 – 18 hodin

 • Dítě dobře komunikuje a má správnou výslovnost
 • Hra s rekvizitou
 • Rytmus
Aktualizace webu: 20. 10. 2017, verze 19.62