základní umělecká škola pardubice - polabiny

přijímací řízení 2018/2019

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE STUDIU NA ZUŠ Pardubice-Polabiny, tel. 466 400 310

Zápis ke studiu, talentová zkouška a zjišťování předpokladů ke studiu organizuje škola v průběhu měsíce května  2019. Informace přijímacího řízení budou uveřejněny na pracovištích školy, na webových a facebookových stránkách školy minimálně 14 dní předem.

Zástupce oboru bude rodiče informovat o průběhu výuky na ZUŠ Pardubice-Polabiny.

 • Noví uchazeči jsou přijímáni zápisem, který se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči od 5 let
 • Uchazeč je zdravotně způsobilý, mentálně a sociálně zralý, je samostatný a manuálně zručný, má předpoklady pro výuku v daném oboru
 • Podrobnosti studia najdete ve Školním vzdělávacím programu.

Termíny a požadavky talentových zkoušek 2018/2019

HUDEBNÍ OBOR, ZUŠ Lonkova 

 • Rytmus – opakování rytmického útvaru (dvoutaktí)
 • Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny
 • Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu

TANEČNÍ OBOR, Polabiny IV (boční vchod Gymnázia Mozartova),  ZŠ Dubina (pravé křídlo budovy)

 • Rytmus – opakování rytmického útvaru
 • Fyzické dispozice (uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře)
 • Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok

VÝTVARNÝ OBOR, Polabiny ul. Nová

 • Talentové zkoušky           
  • 1. Kresba podle modelu  
  • 2. Kresba (malba) podle fantazie
  • Ukázky domácích prací

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR, Polabiny II, ul. Kosmonautů

 • Pohyb
 • Hra s rekvizitou
 • Rytmus
Aktualizace webu: 24. 1. 2019, verze 21.12