Základní umělecká škola Pardubice - Polabiny
základní umělecká škola pardubice - polabiny

úhrada za vzdělávání

Postup:

  1. Zvolte částku odpovídající typu studia
  2. Vyberte ze seznamu požadovaného učitele (pedagogové jsou seřazeni abecedně) u kterého máte uhradit školné - číslo pedagoga uveďte jako variabilní symbol platby
  3. Školné uhraďte bezhotovostně nebo složenkou na uvedený účet školy 107-2904440227/0100 (Komerční banka).

Školné za první pololetí školního roku 2017/2018 uhraďte do 15. září 2017, školné za druhé pololetí potom do 15. února 2018.

1. Částka školného k zaplacení:
Hudební obor STUPEŇ A ZAMĚŘENÍ STUDIA   HODINOVÁ DOTACE TÝDNĚ PLATBA POLOLETNÍ PLATBA ROČNÍ
  PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV) 1,5 h kolektivní výuka ( I.pol.) 1000,-Kč 2000,-Kč
  1-1,5 h kolektivní výuky + 0,5 h přípravy hry  na nástroj 1500,-Kč 3000,-Kč
  HRA NA NÁSTROJ RVHV Individuální výuka 1 h hry na nástroj + 1 h HN 2100,-Kč 4200,-Kč
  1 h hry na nástroj ve skupině (2 - 3 žáci) + 1h HN 1600,-Kč 3200,-Kč
  Individuální výuka 1 h hry na nástroj (1 žák v hodině) 1750,-Kč 3500,-Kč
  1 h hry na nástroj (2 - 3 žáci v hodině) 1300,- Kč 2600,-Kč
  1/2 h příprava hry na nástroj  1000,-Kč 2000,-Kč
  HRA NA DRUHÝ NÁSTROJ 1/2 h výuky na druhý (vedlejší) nástroj, platí také pro žáky RVHV 1000,-Kč 2000,-Kč
  PĚVECKÝ SBOR 1,5 h výuky 1000,- 2000,-
  žák je současně žákem pěveckého odd. zdarma zdarma
  žák je současně žákem jiného oddělení HO 200,-Kč 400,-Kč
  žák je současně žákem jiného oboru 400,-Kč 800,-Kč
  STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (pracující) 1 h hry na nástroj (rozhodující pro výši školného  je č. uč. plánu) 4200,-Kč 8400,-Kč
  KOMORNÍ A ORCHESTRÁLNÍ HRA 1/2 - 2 h pouze komorní nebo orchestrální hry 500,-Kč 1000,-Kč

Taneční obor STUPEŇ A ZAMĚŘENÍ STUDIA HODINOVÁ DOTACE TÝDNĚ PLATBA POLOLETNÍ PLATBA ROČNÍ
  PŘÍPRAVNÉ STUDIUM 2 h kolektivní výuky 1000,-Kč 2000,-Kč
  ZÁKLADNÍ 3 - 3,5 h kolektivní výuky 1400,-Kč 2800,-Kč
    4 h kolektivní výuky 1500,-Kč 3000,-Kč
  ROZŠÍŘENÉ 5 h kolektivní výuky 1600,-Kč 3200-Kč
  SPD (pracující) 4 h kolektivní výuky 3000,-Kč 6000,-Kč

Výtvarný obor STUPEŇ A ZAMĚŘENÍ STUDIA HODINOVÁ DOTACE TÝDNĚ PLATBA POLOLETNÍ PLATBA ROČNÍ
  PŘÍPRAVNÉ STUDIUM 3 h kolektivní výuky 1300,-Kč 2600,-Kč
  ZÁKLADNÍ 3 h kolektivní výuky 1300,-Kč 2600,-Kč
  ROZŠÍŘENÉ 6 h kolektivní výuky 1600,-Kč 3200,-Kč
  SPD (pracující) 3 h kolektivní výuky 2600,-Kč 5200,-Kč

Literárně-dramatický obor STUPEŇ A ZAMĚŘENÍ STUDIA HODINOVÁ DOTACE TÝDNĚ PLATBA POLOLETNÍ PLATBA ROČNÍ
  PŘÍPRAVNÉ STUDIUM 1 - 1,5 h kolektivní výuky 1000,-Kč 2000,-Kč
  ZÁKLADNÍ 2 h kolektivní výuky 1100,-Kč 2200,-Kč
    3 h kolektivní výuky 1300,-Kč 2600,-Kč
    4 h kolektivní výuky 1500,-Kč 3000,-Kč
  SPD (pracující) 4 h kolektivní výuky 3000,-Kč 6000,-Kč

 

2. Seznam pedagogů s osobními čísly (variabilní symbol platby)
Příjmení a jméno pedagoga Variabilní symbol platby
Bezdíček Jan 05000
Brožová Kateřina 07957
Burianová Hana 77202
Čížková Eva 75712
Duspiva Milan 08550
Gregorová Naděžda 22326
Haklová Klára 22330
Hamplová Dana 48950
Holomková Irena 00131
Hönig René 29005
Hošková Monika 28400
Hromádko Ondřej 28600
Hronová Radka 55136
Hrubeš Jan 15700
Jebavá Eva 14732
Jíchová Ludiše 34004
Kašparová Zdeňka 36789
Korbelová Veronika 83416
Kožená Alena 16300
Křížová Stanislava 43354
Kyncl Lukáš 28100
Litterová Klára 47590
Merta Pavel 50601
Mertová Naděžda 50600
Nehněvajsová Adéla 59000
Nobilisová Gabriela 55900
Nováková Bohdana 83417
Novotná Taťána 56466
Papadopulu Markéta 16200
Pappová Kateřina 00092
Piskačová Radka 61400
Píša Radovan 61394
Píšová Svatava 63933
Pleskačová Markéta 15591
Polanecká Ludmila 63169
Postlerová Markéta 16100
Pozdníková Adriana 63113
Rosová Daria 75800
Sedlák Vítězslav 78000
Tobiášová Iveta 43711
Tománek Filip 86000
Trunečková Michaela 87061
Ulrichová Milada 88200
Vojtíšek Jan 00050
Weberová Eva 94642
Závodná Pavla 36000
Zavřel Jaroslav 96636

 

3. Číslo bankovního účtu školy: 107-2904440227/0100 (Komerční banka).
Aktualizace webu: 26. 6. 2018, verze 20.46