základní umělecká škola pardubice - polabiny

unesco ASPnet

UNESCO a přidružené školy UNESCO v České republice

Při vyslovení názvu UNESCO si většina obyvatel České republiky na prvním místě vybaví památky zapisované na Seznam světového dědictví UNESCO. V současné době je v České republice takových památek dvanáct: historické centrum Prahy, Českého Krumlova, Telče a Kutné Hory, Kostel Svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, Lednicko-valtický areál, jihočeská vesnice Holašovice, zahrady a zámek v Kroměříži, zámek v Litomyšli, sloup nejsvětější Trojice v Olomouci, vila Tugendhat v Brně a židovská čtvrť a basilika svatého Prokopa v Třebíči. Na seznam nehmotného kulturního dědictví byl zapsán Slovácký verbuňk, sokolnictví a vesnické masopustní obchůzky a masky v Hlinsku a Jízda králů ve Vlčnově.

Jednou z podstatných částí práce České komise pro UNESCO je i oblast vzdělání, na kterou je v rámci UNESCO celosvětově kladen největší důraz. Ve světě již šedesát let funguje Síť Přidružených škol UNESCO, jejímž hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělání. Pět desítek takových škol je do této sítě zapojeno i v České republice. Nejsou školami specializovanými, tvoří součást národních vzdělávacích systémů a jsou velmi různorodé. Do sítě patří školy mateřské, základní, střední, střední odborné, vyšší odborné, vysoké, univerzity i pedagogická centra. V současné době má česká síť 51 škol (16 základních, 2 základní umělecké, 32 středních škol).

Projekty

Přidružené školy se zaměřují na čtyři různé oblasti:

  • na světové problémy a prohlubování znalostí systému OSN
  • na interkulturní a multikulturní výchovu
  • na lidská práva a demokracii
  • na ekologii a otázky životního prostředí

Všechny školy mají zároveň jako hlavní projekt výchovu k ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.

Zástupci jednotlivých škol se pravidelně scházejí jednou za rok na celostátním setkání, jehož hlavním cílem je především výměna informací, plánování společných aktivit a určení priorit programu národní sítě na další období.

Výroční zasedání přidružených škol se letos konalo ve dnech 25. - 26. září 2018 v Hlinsku. Během dvoudenních jednání představili zástupci jednotlivých škol svoje projekty za minulý školní rok. Naše škola se prezentovala akcemi, které jsme v rámci tématu „Osudové osmičky v dějinách naší ZUŠ“ připravili k 50. výročí založení školy. Na jednání představili zástupci České komise pro UNESCO i témata pro rok 2019 (Mezinárodní rok původních jazyků, Mezinárodní rok umírněnosti a Mezinárodní rok periodické soustavy prvků).

Základní umělecká škola v Pardubicích se prezentuje v rámci programů ASPnet UNESCO jednak dlouhodobými projekty (ART VADE MECUM, Výlety do minulosti, Zrcadlo umění, Organum regium, Tvůrčí dílny, Spolupráce s postiženými) a jednorázovými konkrétními akcemi, které se většinou vztahují k tématům, vyhlášeným organizací UNESCO.

 

O činnosti školy v této oblasti se dozvíte víc ve výročních zprávách.

Aktualizace webu: 9. 10. 2019, verze 21.68