základní umělecká škola pardubice - polabiny

veřejné zakázky zuš

Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka klavíru pro Základní uměleckou školu Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Výzva (doc)
Datum zveřejnění: 13. 6. 2018
Aktualizace webu: 7. 6. 2018, verze 20.43