základní umělecká škola pardubice - polabiny

základní informace o škole

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510

Název školy:       Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 
Adresa školy:    Lonkova 510, 530 09 Pardubice-Polabiny
Právní forma: příspěvková organizace 
IČO: 72566639
č.ú.: 107-2904440227/0100
IDDS: nzhnb8i
   
Jméno ředitele:     Mgr. Naděžda Gregorová
   
Kontakty:       ústředna  466 415 701
  ředitelna   466 415 462
  zástupci ředitele, fax  466 400 310
   
e-mail: info@zuspardubice.cz
web http://www.zuspardubice.cz

 

Zřizovatel

Název zřizovatele: Statutární město Pardubice
Adresa zřizovatele: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČO:    00274046
   
Kontakty:    ústředna 466 859 111
  fax 466 859 103
e-mail: posta@mmp.cz
web: http://www.pardubice.eu/

 

Vedení školy

Mgr. Naděžda Gregorová, ředitelka školy, telefon 466 415 462, gregorova@zuspardubice.cz

Mgr. Radka Hronová, statutární zástupce ředitele školy, telefon 466 400 310, hronova@zuspardubice.cz

René Hönig DiS., zástupce ředitele školy, telefon 466 400 310

 

Ekonomicko-správní úsek

Radka Tobešová, ekonomka školy, ZUŠ Lonkova, tel. 466 415 701
Bc. Veronika Odehnalová, mzdová účetní, ZUŠ Lonkova, tel. 466 415 701
Renata Ryšinová, školnice, ZUŠ Polabiny II, ul. Nová, tel. 466 415 535
Mgr. Petr Harbich, správce IT, ZUŠ Lonkova, tel. 466 415 701

Aktualizace webu: 27. 2. 2020, verze 22.04