základní umělecká škola pardubice - polabiny

zaměstnanci zuš

Vedení školy

Mgr. Naděžda Gregorová, ředitelka školy, telefon 466 415 462, gregorova@zuspardubice.cz

Mgr. Radka Hronová, statutární zástupce ředitele školy, telefon 466 400 310, hronova@zuspardubice.cz

René Hönig DiS., zástupce ředitele školy, telefon 466 400 310, honig@zuspardubice.cz

 

Ekonomicko-správní úsek

Radka Tobešová, ekonomka školy, ZUŠ Lonkova, tel. 466 415 701
Bc. Veronika Odehnalová, mzdová účetní, ZUŠ Lonkova, tel. 466 415 701
Renata Ryšinová, školnice, ZUŠ Polabiny II, ul. Nová, tel. 466 415 535
Mgr. Petr Harbich, správce IT, ZUŠ Lonkova, tel. 466 415 701

 

Hudební obor

Akordeonové oddělení

Jméno Místo Poznámka
MgA. Irena Holomková ZUŠ Polabiny IV  

 

Oddělení dechových nástrojů

Jméno Místo Poznámka
René Hönig, DiS. ZUŠ Polabiny IV zástupce ředitele
Naděžda Mertová ZUŠ Lonkova, ZŠ Dubina, ZUŠ Polabiny II, ZUŠ Polabiny IV vedoucí oddělení
Lukáš Hort, DiS. ZUŠ Polabiny IV  
Lukáš Kyncl, DiS. ZUŠ Lonkova, ZŠ Svítkov  
Pavel Merta ZUŠ Lonkova, ZUŠ Polabiny II  
Mgr. Markéta Postlerová ZUŠ Lonkova  
Mgr. Daria Rosová ZUŠ Polabiny II, ZUŠ Polabiny IV  
Mgr. Vítězslav Sedlák ZUŠ Lonkova, ZŠ Dubina  
Jaroslav Zavřel ZŠ Svítkov, ZUŠ Polabiny II, ZUŠ Lonkova  

 

Oddělení hry na bicí nástroje

Jméno Místo Poznámka
Tadeáš Macl ZUŠ Polabiny II  

 

Oddělení klávesových nástrojů

Jméno Místo Poznámka
Stanislava Křížová ZUŠ Lonkova vedoucí oddělení
Klára Haklová ZUŠ Polabiny IV  
Bc. Ondřej Hromádko, DiS. ZUŠ Lonkova , ZŠ Svítkov  
Mgr. Radka Hronová ZUŠ Lonkova  
MgA. Ludiše Jíchová ZUŠ Polabiny II  
Gabriela Královcová ZUŠ Polabiny II, ZUŠ Polabiny IV, ZŠ Svítkov  
Mgr. Adéla Nehněvajsová ZUŠ Lonkova, ZUŠ Polabiny IV  
Bc. Bohdana Nováková, DiS. ZŠ Dubina, ZŠ Bohdaneč, ZUŠ Lonkova  
MgA. Radka Piskačová ZUŠ Lonkova, ZUŠ Polabiny II, ZUŠ Polabiny IV  
Mgr. Milada Ulrichová ZUŠ Polabiny II  

 

Oddělení strunných nástrojů

Jméno Místo Poznámka
Bc. Jan Bezdíček ZUŠ Polabiny II vedoucí oddělení
Bc. Milan Duspiva ZUŠ Polabiny II  
Mgr. Dana Hamplová MD  
Bc. Monika Hošková, DiS. ZUŠ Polabiny II  

 

Pěvecké oddělení

Jméno Místo Poznámka
Michaela Trunečková ZUŠ Polabiny IV vedoucí oddělení
Bc. Zdeňka Kašparová ZUŠ Lonkova, ZUŠ Polabiny IV  
Gabriela Královcová ZUŠ Polabiny IV  

 

Oddělení smyčcových nástrojů

Jméno Místo Poznámka
Taťána Novotná ZUŠ Lonkova, ZŠ Bohdaneč vedoucí oddělení
Hana Burianová ZUŠ Polabiny II  
Mgr. Dalibor Hlava ZUŠ Polabiny II  
Barbora Holá, DiS. ZUŠ Lonkova  
Jan Hrubeš ZUŠ Polabiny II  
Gabriela Nobilisová ZUŠ Lonkova, ZŠ Dubina  
Radovan Píša ZUŠ Lonkova  
Svatava Píšová ZUŠ Lonkova, ZUŠ Polabiny IV  
Markéta Pleskačová ZUŠ Polabiny II, ZŠ Dubina a ZŠ Svítkov  

 

Varhanní oddělení

Jméno Místo Poznámka
MgA. Ludiše Jíchová ZUŠ Polabiny II  
MgA. Radka Piskačová ZUŠ Polabiny II  

 

Taneční obor

Pedagogové

Jméno Místo Poznámka
Mgr. Naděžda Gregorová ZUŠ Lonkova vedoucí oboru
Kateřina Brožová ZUŠ Polabiny IV  
Eva Čížková ZUŠ Polabiny IV  
Markéta Papadopulu, DiS. ZUŠ Polabiny IV  
Mgr. Adriana Pozdníková ZŠ Dubina  

 

Korepetitoři

Jméno Místo Poznámka
MgA. Radka Piskačová ZUŠ Polabiny IV  
Iva Sodomková ZUŠ Lonkova, ZUŠ Polabiny IV, ZŠ Dubina  

 

Výtvarný obor

Pedagogové

Jméno Místo Poznámka
Mgr. Iveta Tobiášová ZUŠ Polabiny II vedoucí oboru
Mgr. Eva Jebavá ZUŠ Polabiny II  
Mgr. Veronika Korbelová ZUŠ Polabiny II MD
Bc. Alena Kožená ZŠ Dubina  
Mgr. Martina Panchártková ZUŠ Polabiny II, ZŠ Dubina  
Mgr. Kateřina Pappová ZUŠ Polabiny II  
MgA. Jan Vojtíšek ZUŠ Polabiny II, ZŠ Svítkov  
Mgr. Pavla Závodná ZUŠ Polabiny II  

 

Literárně-dramatický obor

Pedagogové

Jméno Místo Poznámka
MgA. Klára Litterová ZUŠ Polabiny II  
Aktualizace webu: 26. 6. 2018, verze 20.46