Vánoční koncert DPS Slavíček

Pardubice, 3. 12. 2018

V pondělí 3. 12. 2018 se konal v koncertním sále naší školy v Lonkově ulici tradiční vánoční koncert DPS „Slavíček“. Ve zcela zaplněném sále se představila všechna oddělení sboru včetně pěveckého komorního souboru a se svým sólovým výstupem se představila naše zpěvačka Aneta Netíková. Mladí zpěváci vytvořili v sále krásnou předvánoční atmosféru a za své výkony byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem publika. Poděkování patří sbormistryni Michaela Trunečkové a korepetitorce Gabriele Královcové.

1
2
3
4
5
6
7
8
9