Charitativní koncert

Pardubice, 12. 12. 2019

Ve čtvrtek 12. 12. jsme pořádali společně s nadací Krůčky pro Eričku charitativní koncert, jehož výtěžek putuje na transparentní účet a bude použit na léčebný pobyt Eriky Beranové. Vybralo se neuvěřitelných 17 861 Kč a my jsme rádi, že se koncert líbil. Publikum odměnilo účinkující dlouhým potleskem a velký zájem byl i v hale o výtvarné práce našich žáků. Zkrátka, dobrá věc se podařila…