základní umělecká škola pardubice - polabiny

hudební nauka

Práce s notebookyv hodine HN - 1.ročník pracuje s aplikací Noutee.

V Hudební nauce děti pracují s notovým zápisem a rytmizují, tvoří různé rytmické a melodické improvizace s využitím Orffových nástrojů. Seznamují se s hudebními pojmy, učí se pracovat s melodií a akordy. Zpívají a zapojují hru na hudební nástroje, na které se učí v individuální výuce. Žáci chodí na koncerty, aktivně poslouchají hudební nahrávky, účastní se soutěží a pracují na různých projektech v rámci dějin hudby. Ve vyšších ročnících se seznamují s technickým zpracováním hudby. K výuce mají k dispozici pracovní sešity a pracovní listy, různé hudební křížovky, kvízy, hudební pexesa, hudební hry, boomwhackery.

V rámci šablon jsme do třídy HN pořídili notebooky pro každého žáka. Žáci tedy kromě písemného procvičování do pracovních sešitů mají  možnost každý samostatně hravou formou opakovat látku s aplikaci Noutee.  Interaktivní cvičení jsou pro žáky tvořena ve Smart Notebook a přes webové rozhraní s nimi může opět pracovat každý žák samostatně. Ve vyšších ročnících využijí žáci notebooky při práci s notačním programem, nahlédnou do střižny hudby a videa.

 

Školní rok 2020/2021

Termíny hudební nauky pro 6. ročník

Termíny hudební nauky pro 6. ročník

  Zahajovací hodina 3. 9.  bude od 17,45 do 18,30, další termíny budou již dvouhodinové.

 1. pololetí školního roku 2020/2021

Září 3., 17.; Říjen 1., 15.; Listopad 5., 19.; Prosinec 3., 17; Leden 7., 21.

 2. pololetí školního roku 2020/2021

Únor 4., 25.; Březen 11., 25.; Duben 8., 22.; Květen 6., 20.; Červen 3., 17.

Výuka bude probíhat na pobočce ZUŠ v ul. Nová.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77