základní umělecká škola pardubice - polabiny

akordeonové oddělení

Akordeonové

Akordeonové

Akordeonové

Akordeon je výjimečný hudební nástroj, který se v poslední době jak u dětí tak u dospělých těší velké oblibě. Právě proto se i na naší škole akordeonové oddělení a tedy i počet žáků velmi rozrůstá.

Výuka probíhá podobně jako na jiných odděleních, tedy po přípravném ročníku, který je určen dětem od šesti let, ve výjimečných případech i mladším, pokračuje sedmileté studium prvního stupně a čtyřleté studium druhého stupně. Oba stupně jsou zakončeny veřejným absolventským koncertem. Během studia děti koncertují na interních večírcích, účastní se různých projektů pro ZŠ, MŠ, rodiče, seniory apod.

Ti nejlepší reprezentují naši školu v soutěžích. Soutěže ZUŠ se konají ve tříletém období a naše akordeonové oddělení se již pravidelně úspěšně prezentuje v ústředním kole této soutěže. Nejúspěšnější se mohou účastnit i mezinárodních soutěží, jako je např. COUPE JEUNESSE Dunajská Streda při asociaci C.M.I., nebo prestižní světová soutěž v německém Klingenthalu.

Žáci se samozřejmě prezentují jak v sólové tak v komorní hře, ve velké oblibě jsou akordeonová dua, tria i menší soubory ve spojení s jiným nástrojem. V dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě je návštěva ZUŠ na jakémkoliv oboru pro děti i jejich rodiče velmi důležitá, děti si tvoří vlastní žebříček hodnot, jsou citově daleko vnímavější a chápavější ke svému okolí. Láska k hudbě i jinému umění je pro nás ten největší dík za naši práci.

 

Školní rok 2019/2020

Úspěch akordeonistů

Úspěch akordeonistů v Dunajské Stredě

Mimořádného úspěchu dosáhli Ema Kašparová a Dominik Bradshaw na Mezinárodním akordeonovém festivalu v Dunajské Stredě. V silné konkurenci ve svých kategoriích získala Ema 5. místo, Dominik 1. místo a stal se absolutním vítězem celé soutěže. Gratulujeme za skvělou reprezentaci školy a p. uč. Holomkové za vynikající přípravu.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77