základní umělecká škola pardubice - polabiny

oddělení bicích nástrojů

Oddělení bicích nástrojů ZUŠ Pardubice-Polabiny

Na oddělení bicích nástrojů studují žáci od prvních tříd ZŠ až po studenty SŠ (mimořádně VŠ). Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Studium se dělí na I., II. stupeň a SPD (studium pro dospělé). Nedílnou součástí výuky hry na bicí nástroje je rovněž výuka HN (hudební nauky). Žáci a studenti se účastní veřejných koncertních vystoupení a účinkují v komorních souborech, či orchestrech školy.
Cílem studia hry na bicí nástroje je zvládnutí základních principů a techniky hry na bicí soupravu a další bicí nástroje (např. bonga, conga, shaker, triangl), které později žáci uplatňují jak při sólové hře, tak v různých uskupeních (zobcertino, smyčcový orchestr, Jazz Band Jindřicha Pavlíka, vlastní soubory ad.)

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77