základní umělecká škola pardubice - polabiny

oddělení dechových nástrojů

Dechové nástroje

Na dechovém oddělení ZUŠ Pardubice – Polabiny studují žáci ve věkovém rozpětí od MŠ až po studenty připravující se na Konzervatoře a VŠ (pedagogického, či umělecko-pedagogického zaměření), výjimkou nejsou samozřejmě ani studenti, kteří již navštěvují střední školu a zároveň chtějí ještě rozvíjet svůj hudební talent. Žákům je nabízena výuka hry na dřevěné dechové nástroje(zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot) a žesťové dechové nástroje (lesní roh, trubka, tenor, baryton, pozoun, tuba) pod odborným pedagogickým vedením.

Kromě pravidelné výuky hry na vybraný nástroj mohou žáci dechového oddělení rozvíjet svůj hudební talent rovněž při výuce hry v nejrůznějších komorních souborech (soubory zobcových fléten, saxofonové kvarteto ad.).

Pokud máte rádi dobrý kolektiv, zábavu i práci, rádi u nás uvítáme všechny zájemce o studium hry na spodní žesťové nástroje (tenor, baryton, pozoun, tuba). Všechny nástroje zapůjčujeme bezplatně.

O kvalitách dechového oddělení svědčí nejen jména bývalých pedagogů (K. Křenek, J. Kolář, J. Klicpera, J. Hönig), ale i řada žáků, kteří dnes působí v renomovaných orchestrálních tělesech, či jako sólisté po celém světě (např. R. Baborák, R. Novotný).

V rámci dechového oddělení pracují v naší škole stabilně tyto soubory – Zobcertino, Zaviband, Crazy Saxophones, Con spirito, Jazz Band Jindřicha Pavlíka a spoustu dalších příležitostných komorních uskupení.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77