základní umělecká škola pardubice - polabiny

pěvecké oddělení

Pěvecké oddělení ZUŠ Pardubice-Polabiny

Pěvecké oddělení patří k nejmladším na naší škole. Kvalitní odbornou výuku zde naleznou děti od předškolního věku až po studenty připravující se na konzervatoře a VŠ (pedagogického, či umělecko-pedagogického zaměření). Výjimkou nejsou samozřejmě ani žáci studující již střední školu jiného zaměření, kteří mají zájem rozvíjet svůj hudební talent na našem pěveckém oddělení. Součástí výuky sólového zpěvu je dle ŠVP rovněž sborový zpěv (DPS „Slavíček“) a komorní zpěv (pěvecký komorní soubor). Žáci pěveckého oddělení mohou být též zapojováni do nejrůznějších pěveckých seskupení.

Zpěv jako nejpřirozenější hudební projev má mnoho podob a žánrů s nimiž se žáci na našem pěveckém oddělení setkají a budou je moci dále rozvíjet pod odborným vedením.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77