základní umělecká škola pardubice - polabiny

oddělení smyčcových nástrojů

Smyčcové nástroje

Výuka hry na smyčcové nástroje má na naší ZUŠ dlouholetou tradici. Oddělení bylo založeno hned se vznikem školy v roce 1968. Vyučovalo zde mnoho pedagogických osobností (Dr. Otto Vašura, Vlastimil Trousil, Ladislav Navrátil, Jaroslav Vychodil), kteří vychovali mnoho vynikajících houslistů a violistů. Řada z nich patří k předním hráčům různých symfonických či komorních orchestrů nebo komorních těles u nás i v zahraničí (Leoš Čepický – primárius Wihanova kvarteta). Část pedagogického sboru tvoří bývalí žáci této školy.

Na naší ZUŠ vyučujeme hru na housle, violu, violoncello a kontrabas. Nedílnou součástí výuky je hra v souboru (od 3. ročníku) a později ve smyčcovém orchestru.

Žáci své získané dovednosti uplatňují při různých příležitostech, jako jsou interní večírky, koncerty ZUŠ a soutěže. Po ukončení docházky mohou najít uplatnění v amatérských hudebních souborech.

Všechny smyčcové nástroje žákům bezplatně půjčujeme.

 

A co nás letos čeká?
Jako každoročně mnoho krásné muziky, interní večírky, veřejná vystoupení, účast na koncertě orchestrů, spoluúčast na adventních koncertech pěveckých sborů ZŠ Pol II a také vánoční koncerty pro mateřské školy. Pro letošní školní rok je Ministerstvem školství vypsána soutěž ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Našim žákům přejeme nejen úspěchy v soutěži , ale i hlavně radost z hudby.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77