základní umělecká škola pardubice - polabiny

varhanní oddělení

Varhanní oddělení ZUŠ Pardubice-Polabiny

Hra na klasické varhany s pedálem, jaké známe z koncertních síní a kostelů, se stala předmětem studia na naší ZUŠ od roku 1969. Hru na nástroj vyučují MgA L. Jíchová a MgA R. Piskačová.

I.stupeň studia je zaměřen na položení základů klávesové techniky . Studium probíhá převážně u klavíru, postupně se žák seznamuje se zvláštnostmi klávesové techniky varhan. K plnému využití varhan přistupují žáci pravidelně na II. stupni studia. Tří manuálový digitální nástroj Viscont Jubileum je využíván pro vyučování a na závěrečnou fázi cvičení po domácí klávesové průpravě u klavíru. Paralelní studium hlavního oboru hra na klavír je sice doporučováno, není však podmínkou. Učební plán každého žáka koncepčně sleduje dvě důležité linie využití varhan v praxi: vedle sólové hry skladeb se směřováním k virtuózní hře je podstatně zastoupena výuka základů varhanní improvizace, případně i doprovodu chrámového zpěvu. Koncerty žáků jsou veřejné a konají se pravidelně v pardubických kostelích. Žáci mohou nabyté dovednosti využít při různých slavnostních příležitostech (např.svatby).

Důležitou motivaci studia představuje možnost přípravy k účasti na celostátní varhanní soutěži ORGANUM REGIUM, kterou ZUŠ Pardubice-Polabiny založila a pravidelně pořádá. Zájemci o další profesně zaměřené vzdělávání mají možnost přípravy k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy (konzervatoře, pedagogické školy apod.).

Informace o podmínkách a možnostech studia získáte na tel. čísle 466 415 829 odpoledne.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77