základní umělecká škola pardubice - polabiny

rozšířená výuka hudební výchovy

RVHV

ZUŠ Pardubice – Polabiny úzce spolupracuje se Základní školou v Polabinách II, Prodloužené ulici, která se jako jediná škola v okrese Pardubice od 1. 9. 1987 specializuje na výuku rozšířené hudební výchovy. Každá hudební třída má 2 – 3 hodiny hudební výchovy týdně a 2 hodiny sborového zpěvu. V současné době působí na škole čtyři pěvecké sbory.
Za zmínku stojí určitě výborné výsledky těchto tříd a to nejenom studijní, ale i umělecké. Důkazem toho je řada tuzemských i zahraničních koncertů, úspěchy ve sborových soutěžích, zahraniční zájezdy, spolupráce s rozhlasem a televizí natáčení CD a realizace školních sborových koncertů.

Souběžně s výukou v ZŠ mají žáci ZŠ v první třídě hodinu hudební nauky. V pololetí si děti po konzultaci s rodiči a pedagogy ZUŠ vyberou nástroj, na který hrají v následujících letech.

Do těchto hudebních tříd se každoročně vybírají děti v říjnu a listopadu na základě průzkumu hudebnosti v mateřských školách, kde učitelé ze ZŠ a ZUŠ navštíví předškoláky takřka ve všech školkách Pardubic a okolí. V případě zájmu je možné se přihlásit k talentové zkoušce do konce ledna přímo na ZUŠ na tel. čísle 466 400 310 (Mgr. Radka Hronová).

Největším úspěchem tohoto systému výuky je bezesporu komplexní rozvoj dětí. Podle dlouholetých výzkumů je zjištěno, že hudební průprava a hra na hudební nástroj kladně podporuje vývoj mozku, učí děti rychleji myslet a reagovat.
Řada absolventů tohoto studia se dnes věnuje hudbě profesionálně, ostatním se stala celoživotním koníčkem.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77