základní umělecká škola pardubice - polabiny

crazy saxophones

Crazy Saxophones

Saxofonový soubor Crazy Saxophones byl založen na ZUŠ Pardubice – Polabiny v roce 2005 ve třídě pana učitele Pavla Merty. Převážnou část repertoáru tvoří skladby tanečního a jazzového charakteru, ale soubor se nevyhýbá ani ostatním hudebním žánrům.

Crazy Saxophones s úspěchem vystupují nejen na koncertech školy, ale i na řadě kulturních akcí města Pardubice – např. vyhlášení Nejlepšího sportovce Pardubicka, vernisáže, Zrcadlo umění, IV. východočeský umělecký maratón, Mezinárodní výstavy jiřin na zámku, Multikulturní týden, Olympijský park Pardubice 2016. Crazy Saxophones zahajovali v září 2019 zajímavou výstavu Klubu konkretistů ve výstavním prostoru Mázhaus

 

V současné době hraje ve složení:

  • Jana Pilařová
  • Štěpán Kaufmann
  • Matěj Klíma
  • Martina Bartošová
  • Pavel Merta

 

Vyučující

Jméno Místo Poznámka
Pavel Merta ZUŠ Polabiny II vedoucí Crazy Saxophones
Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77