základní umělecká škola pardubice - polabiny

kytarový orchestr

Kytarový orchestr

Kytarový orchestr
Smyslem kytarového orchestru je zažít dobrý pocit ze společného hraní, zdokonalit se v souhře a obohatit sem tam posluchače o kytarovou tvorbu různých slohových období. Účast v orchestru je povinná od pátého ročníku prvního stupně.

 

Vyučující

Jméno Místo Poznámka
Bc. Jan Bezdíček ZUŠ Polabiny II vedoucí kytarového orchestru
Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77