základní umělecká škola pardubice - polabiny

dps slavíček

LDO 2013/2014

Dětský pěvecký sbor "Slavíček" vznikl v roce 2000 při ZUŠ Pardubice-Polabiny. U jeho zrodu stála sbormistryně Michaela Trunečková se svými žáky sólového zpěvu. Postupně se řady sboru rozrůstaly o další malé zpěváčky až do počtu 35 členů. V současné době má sbor dvě oddělení. Mladší oddělení navštěvují žáci od MŠ do cca 3. třídu ZŠ, starší oddělení pak žáci od cca 4. třídy ZŠ do 8. (9.) třídy ZŠ. Žáci II. Stupně ZUŠ rozvíjejí své schopnosti v pěveckém komorním souboru.

Pokud máte rádi zpěv, dobrý kolektiv, zábavu i práci, rádi u nás přivítáme všechny talentované zpěváčky i zpěváky!!!

Činnost sboru

Sbor pravidelně připravuje vlastní vánoční a jarní koncerty, účastní se koncertů a akcí pořádaných ZUŠ Pardubice-Polabiny i jinými institucemi a hudebními agenturami. Sbor spolupracoval s DPS „Zpěváčci“ při ZŠ Polabiny II v Pardubicích.Pravidelně spolupracuje s řadou instrumentalistů, či komorních souborů(např. FHQ) Nedílnou charakteristickou součástí koncertních programů jsou vstupy sólistů a komorních pěveckých seskupení.

Sbor spolupracoval a spolupracuje s uznávanými osobnostmi kulturní scény (P. Senič – sólistka Státní opery Praha, Leopold Polda – člen opery ND Praha, Irina Kondratěnko – klavíristka).

 

Historie

V roce 2001 se sbor zúčastnil Regionální přehlídky dětských pěveckých sborů, kde získal stříbrné pásmo. V červnu 2005 absolvoval sbor první zahraniční koncertní zájezd do italského Rimini (koncerty v Rimini a Riccione) za spoluúčasti taneční skupiny BT studio, působící též při ZUŠ Pardubice - Polabiny. Po úspěšné premiéře následoval další samostatný zájezd do oblasti italského Gargana o rok později.

V  červnu 2006 se sbor zúčastnil Regionální přehlídky dětských pěveckých sborů, kde získal zlaté pásmo, a jako jediný ze 16 zúčastněných sborů postoupil do celostátního kola přehlídky, kde byl za svůj osobitý projev a kvalitní hlasovou přípravu velmi kladně hodnocen odbornou i laickou veřejností.

 

Kontakty

Michaela Trunečková – DPS „Slavíček“, pěvecký komorní soubor při DPS „Slavíček“ tel.: 605 461 502
René Hönig, DiS. – zástupce ředitele, organizační vedoucí DPS „Slavíček“, tel.: 723 965 798
Gabriela Královcová, DiS. - korepetice

Zkušebna DPS Slavíček: učebna ZUŠ M. Trunečková, ulice Nová.

Školní rok 2019/2020

Slavíček

Sborové soustředění

Pracovní dopoledne měli v sobotu 9. 11. 2019 naši zpěváci, kteří v sále školy cvičili a připravovali program na vánoční koncert DPS „Slavíček“. V rámci příprav koncertu došlo i na občerstvení od našich rodičů. Jak se nám vše podařilo uvidíte a uslyšíte na vánočním koncertě DPS „Slavíček“ dne 2. 12. 2019 ve společenském sále Radnice.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77