základní umělecká škola pardubice - polabiny

Souborová hra

LDO 2013/2014

Na naší škole již 35 let pracuje smyčcový soubor. Základům společné hry se tu učí žáci 3. - 5.ročníku.

Každoročně vystupují na vánočních pořadech pro Mateřské školy, na Všeoborovém koncertě a v rámci Zrcadla umění na Večeru krásných smyčců. Každé 3 roky se také účastní soutěže vypisované MŠMT, odkud si pravidelně odváží nejvyšší ocenění.

Od založení souboru až do současnosti je jeho vedoucím Radovan Píša.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77