základní umělecká škola pardubice - polabiny

zaviband

Crazy Saxophones

Zaviband je komorní soubor žesťových dechových nástrojů, hlavními nástroji jsou zde trubky a tenor.

V repertoáru jsou skladby k příležitosti zahajování slavnostní či společenských akcí (fanfáry), dále skladby z věžní hudby, staří barokní mistři např. G. F. Händel , J. I. Linek a pro odlehčení i aranže mladších autorů a populárních písní typu Gonna Fly Now, Starwars či Růžový panter.

Protože se personální obsazení souboru rok co rok doplňuje a mění, je velmi náročné rychle sestavit a přizpůsobit program technickým možnostem a dovednostem jednotlivých hráčů, kteří nastupují do souboru hned, jak zvládnou základy souhry.

Přes tato úskalí se však soubor často přenese a svými vystoupeními  dotváří atmosféru na akcích. Namátkou můžeme uvést zahájení Polabinské pouti, fanfáry a koledy při rozsvěcení adventního ozdobeného stromu v Polabinách II, zahajování Abilympiády v Aréně Pardubice a mnoho dalších slavnostních příležitostí.

Soubor vede pan učitel Jaroslav Zavřel.

Na chvíle s Vámi se těší
Zaviband

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77