základní umělecká škola pardubice - polabiny

literárně-dramatický obor

LDO 2013/2014

Žáci literárně – dramatického oboru jsou děti se zájmen o divadlo, literaturu a mluveného slovo. Studium probíhá ve skupinách, individuálně je vedena výuka uměleckého přednesu. Pomocí dramatických her, zážitkových her a cvičení se děti učí prvním krůčkům k dramatickému umění a herectví. Pracují se svým hlasem, tělem, fantazií. Učí se zvládat a kultivovat svou mluvu a pohyb. Pracují s rytmem a hudbou. Pomocí metod a technik dramatické výchovy rozvíjejí svoji představivost, obrazotvornost a tvořivost. Hravým způsobem si upevňují paměť, rozšiřují slovní zásobu. Zvládají a používají divadelní výrazové prostředky k vyjádření myšlenek. Důležitou součástí je práce na emocionálním, estetickém a sociálním rozvoji dětí. Při práci poznáváme a vycházíme ze všech druhů umění a kultury. U žáků podporujeme spolupráci a partnerství, obohacujeme verbální i nonverbální komunikaci. Získané zkušenosti a dovednosti mohou naši žáci bohatě uplatnit v běžném životě (odstranění trémy, veřejné vystupování…) a v jakékoli profesi.

Veškerá výuka, zvláště u malých dětí, probíhá zábavnou formou hry. Starší žáci pracují na svých divadelních projektech a inscenacích.

Žáci se schází jednou až dvakrát týdně. Výuka probíhá v nových prostorách komorní studiové scény „Čistírna“  literárně - dramatického oboru ZUŠ, která funguje zároveň jako malé divadlo a naši žáci zde pravidelně vystupují.

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77