základní umělecká škola pardubice - polabiny

taneční obor

Jestliže neumíš tančit, neobviňuj z toho podlahu (Hinduistické přísloví).


Taneční obor je jedním ze čtyř oborů Základní umělecké školy v Pardubicích – Polabinách.

V současné době navštěvuje výuku 156 žáků ve věku od 5 do 21 let. Výuka probíhá v odpoledních hodinách pro žáky základního studia 2× týdně, pro žáky s vyšším počtem hodin  (rozšířeného studia RV) 3× týdně. Výjimkou nejsou ani zkoušky v dalším volném čase. Nácvik pokračuje i na soustředěních. Žáci procházejí během studia technikami současného, klasického a lidového tance, v předmětu taneční praxe prohlubují taneční techniky, probíhá nácvik tanců, poslech hudby, sledování tanečních filmů. Žáci se seznamují i se základy historických a španělských tanců.

Žáci tanečního oboru mají za sebou řady vystoupení - taneční festivaly, přehlídky scénického tance pro děti i dospělé, soutěže (Pardubická arabeska), pravidelnými akcemi je Polabinská pouť, Zrcadlo umění. Všichni žáci se sejdou vždy v červnu na závěrečných koncertech ve Východočeském divadle, kde vystupují pro své rodiny, přátele a veřejnost.

Absolventi tanečního oboru mohou pracovat v souborech BT Studio (vedoucí Mgr. Naďa Gregorová) a U-dance Mgr. Adriany Pozdníkové.

 

Aktualizace webu: 5. 5. 2021, verze 22.76