základní umělecká škola pardubice - polabiny

úk to zuš 5.-7.6.2015

Objednávka DVD záznamu soutěžní přehlídky

DVD záznam soutěžní přehlídky na dvou DVD discích obdržíte poštou (platba převodem nebo dobírkou), vyplníte-li následující údaje. Objednávka DVD záznamu je závazná. Zkontrolujte prosím především fakturační údaje o Vaší škole, budou sloužit jako podklad pro daňový doklad, jehož originál bude přiložen k zásilce disků DVD.

Do textových polí můžete zapisovat údaje včetně diakritických znamének (přesun na další položku uskutečníte kliknutím myší nebo stiskem klávesy Tab), zaškrtávací políčka označíte stiskem levého tlačítka myši.

Název školy (organizace):
Adresa školy (ulice, č.p., město, PSČ):
Odpovědná osoba (převzetí zásilky):
Kontaktní telefon školy (osoby):
Kontaktní emailová adresa školy:
IČO školy (pro fakturaci):
   
Typ platby:


Poznámka: (místo pro vaše specifické požadavky - potřebujete-li objednat více než jednu sadu DVD apod.)

 

Vyplněnou objednávku odešlete stiskem tlačítka Odeslat.
Formulář vyprázdníte stiskem tlačítka Vymazat.
   
Děkujeme za použití on-line objednávky.
ZUŠ Pardubice-Polabiny
Verze 16.00

Aktualizace webu: 5. 5. 2021, verze 22.76