základní umělecká škola pardubice - polabiny

členění studia

ZUŠ Pardubice-Polabiny tvoří obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V těchto oborech poskytuje nadaným dětem základy příslušného vzdělání, zvláště talentované žáky připravuje k dalšímu odbornému uměleckému studiu nejenom na vyšších typech škol.

Studium na ZUŠ se člení takto :

  • a) studium přípravné - zjišťují se studijní předpoklady žáků
  • b) studium I.stupně - pro mládež do 14ti let
  • c) studium II.stupně - pro absolventy I.stupně nebo studenty středních škol, kteří prokázali přiměřenou vyspělost pro studium II.stupně
  • d) studium pro dospělé - studium pro absolventy II. stupně nebo zájemce o specializované účelové studium (příprava ke studiu na vysokých školách příslušného zaměření).
  • e) studium s vyšším počtem hodin - studium pro mimořádně talentované žáky v hudebním, tanečním nebo výtvarném oboru ZUŠ
Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77