základní umělecká škola pardubice - polabiny

nezávislý spolek přátelé zuš

Nezávislý spolek Přátelé ZUŠ je občanské sdružení rodičů žáků a přátel ZUŠ. Spolek koordinuje spolupráci rodičů se ZUŠ. Členem spolku se stává každý ze zákonných zástupců dětí navštěvujících ZUŠ, který na začátku školního roku zaplatil stanovený příspěvek. Výdaje spolku jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc na akcích a projektech ZUŠ, k zabezpečení mimoškolních aktivit, k propagaci školy v regionu, k zakoupení odměn a jiných vhodných dárků při různých příležitostech. O výdajích a chodu spolku rozhoduje Výbor sdružení na pravidelných schůzkách.

GAMPA a NOV

Valná hromada členů Nezávislého spolku Přátelé ZUŠ

Dne 27. 3. 2019 proběhla Valná hromada členů Nezávislého spolku Přátelé ZUŠ. Děkujeme všem členům, kteří zaslali své hlasy novým členům výboru a těm, kteří se aktivně zúčastnili schůzky a hlasovali ke zprávě hospodaření a rozpočtu na rok 2019. Pokud byste chtěli nahlédnout do dokumentace spolku, můžete si domluvit schůzku na tel. čísle 466 400 310. Průběh schůzky a výsledky hlasování najdete ve zprávě zde. Děkujeme za spolupráci. NS P ZUŠ

 

Archivní dokumenty

 • Zápis ze schůzky Výboru (pdf), Rozpočet NSP na rok 2019 (pdf)
 • Zápis z Valné porady (pdf) 23. 2. 2017, rozpočet na rok 2017 (pdf)
 • Dne 29. 11. 2016 se konala schůzka Výboru NS P ZUŠ /zápis/. Členové byli seznámení se zahajovacími informacemi o škole, výroční zprávě aj. Na Valné hromadě budou voleni noví členové Výboru za TO, VO a LDO. Velké poděkování patří všem členům výboru za jejich pomoc!
 • Dne 7. 3. 2016 se uskutečnila Valná hromada, na které byli přítomní seznámeni s informacemi o akcích a chodu ZUŠ, o čerpání rozpočtu NS P ZUŠ za rok 2015 a s rozpočtem NS P ZUŠ na rok 2016, který byl schválen plným počtem hlasů  Byl zrušen účet u ČS, a.s. a založen nový bezplatný u Fio banky.
 • Dne 17. 3. 2015 se konala Valná hromada Nezávislé společnosti Přátelé ZUŠ. Proběhlo hlasování o volbě členů Výboru, o navýšení členského příspěvku na 150,-Kč od školního roku 2015/16. Valná hromada schválila změny ve stanovách. Společnost přijala nový název Nezávislý spolek Přátelé ZUŠ /NS P ZUŠ/.

  Dále byla Valná hromada seznámena s hospodařením v roce 2014 a schválila rozpočet  na rok 2015. Hlasování Valné hromady proběhlo přímou účastí a plnou mocí v zastoupeni. Počet hlasů při hlasování se lišil protože někteří přítomní měli různý počet plných mocí vázaných na svou osobu.

  Od 6. 2. 2015 má NS P ZUŠ  dělenou činnost /hlavní a vedlejší/ jako volnou živnost s předmětem podnikání (jpg).

 

Dokumenty ke stažení

 • Zápis Spolku v rejstříku (pdf)
 • Stanovy Nezávislého spolku Přátelé ZUŠ (pdf)
Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77