základní umělecká škola pardubice - polabiny

přijímací řízení 2020/2021

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE STUDIU NA ZUŠ Pardubice-Polabiny, tel. 466 400 310

Zápis ke studiu, talentová zkouška a zjišťování předpokladů ke studiu ve školním roce 2020/2021 organizuje škola s ohledem na nynější situaci nejdříve v červnu 2020, další informace budeme postupně doplňovat. Sledujte prosím tyto stránky.
Před talentovou zkouškou je třeba vyplnit přihlášku do ZUŠ na www.izus.cz

Zástupce oboru informuje rodiče o průběhu výuky na ZUŠ Pardubice-Polabiny.

 • Noví uchazeči jsou přijímáni zápisem, který se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči od 5 let
 • Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku - viz. vyhláška č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Uchazeč je zdravotně způsobilý, mentálně a sociálně zralý, je samostatný a manuálně zručný, má předpoklady pro výuku v daném oboru
 • Podrobnosti studia najdete ve Školním vzdělávacím programu na web. stránkách www.zuspardubice.cz odkaz studium.

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2020/2021 jednotlivé obory

HUDEBNÍ OBOR, ZUŠ Lonkova

 • Rytmus – opakování rytmického útvaru (dvoutaktí)
 • Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny
 • Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu

TANEČNÍ OBOR, Polabiny IV (boční vchod Gymnázia Mozartova)
           ZŠ Dubina (pravé křídlo budovy)

 • Rytmus – opakování rytmického útvaru
 • Fyzické dispozice (uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře)
 • Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok

VÝTVARNÝ OBOR, Polabiny ul. Nová

 • Ukázky domácích prací
 • Talentové zkoušky
  • 1. Kresba podle modelu  
  • 2. Kresba (malba) podle fantazie

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR, Polabiny ul. Kosmonautů

 • Dítě dobře komunikuje a má správnou výslovnost
 • Hra s rekvizitou
 • Rytmus
Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77