základní umělecká škola pardubice - polabiny

Evropské projekty

OP VVV

Projekt
TVOŘÍME SPOLEČNĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení kvality uměleckého vzdělávání na Základní umělecké škole Pardubice-Polabiny, Lonkova 510.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012501.
Celková výše podpory: 1.761.089 Kč.

Naše škola začala čerpat finanční prostředky z projektu Šablony II pro ZUŠky.
Z možných aktivit čerpáme na:

Personální podpora

 • Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ

 • Vzdělávání pedag.pracovníků
 • Sdílení zkušeností z různých škol
 • Tandemová výuka
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky
 • Nové metody ve výuce

Aktivity rozvíjející ICT

 • Využití ICT ve vzdělávání

Rozvojové aktivity

 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ
 • Komunitně osvětová setkávání
Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77