základní umělecká škola pardubice - polabiny

veřejné zakázky zuš

Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka nových digitálních varhan pro Základní uměleckou školu Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Výzva (doc)
Datum zveřejnění: 15. 10. 2020

Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka klavíru pro Základní uměleckou školu Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Výzva (doc)
Datum zveřejnění: 13. 6. 2018
Zadávací řízení ukončeno, 25. 6. 2018 vybrán vítězný dodavatel: PETROF, spol. s r. o., se sídlem: Hradec Králové, Na Brně 1955, 500 06 Hradec Králové, IČ: 620 28 634
Konečná cena dodávky: 895 000,- Kč
Datum zveřejnění: 28. 6. 2018
Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77